อัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุด สำหรับ ชาว IT for SME

ก า ร ทำ Sc a n d i s k ใ ห้ ร ว ด เ ร็ ว ทั น ใ จ
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน1001
ม า รู้ จั ก F i r e w a l l ส่ ว น ตั ว กั น เ ถ อ ะ
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน1074
เคล็ดลับและไม่ลับที่ดีใน Windows 7
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน1029
เปิดใช้งานคอมฯ ความเร็วสูงด้วย ReadyBoost
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน949
NTLDR is missing
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน911
กู้คืน / สำรอง บุ๊คมาร์คของ Firefox
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน877
อันตรายจากการใช้ Copy+Paste
เขียนเมื่อ1 ปีที่แล้วอ่าน1000

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้ว อ่าน 21425
vector graphics
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้ว อ่าน 15963
AutoCAD คืออะไร
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้ว อ่าน 15210
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
เขียนเมื่อ3 ปีที่แล้ว อ่าน 12182
บริหารเวลา บริหารชีวิต
เขียนเมื่อ3 ปีที่แล้ว อ่าน1697
บุกตลาดแรงงานด้วย Employment Branding
เขียนเมื่อ3 ปีที่แล้ว อ่าน1081
วิธีการ Setup TU Wireless LAN (WLAN) หรือ LAN ไร้สาย
เขียนเมื่อ3 ปีที่แล้ว อ่าน1616
Photoshop : เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
เขียนเมื่อ3 ปีที่แล้ว อ่าน1514
Photoshop : กระดาษปลิว ด้วย Photoshop
เขียนเมื่อ3 ปีที่แล้ว อ่าน1273

การแบ่งปันบน Facebook

แสดงการแบ่งปันกิจกรรมต่าง ๆ บน facebook

องค์ความรู้ด้าน IT ที่แบ่งแยกย่อยตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ข่าวสาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall
โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
ECIT KICK OFF DAY 2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
2014-08-21
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
2014-05-26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

ฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ ECIT รุ่นที่ 5 และ Business Matching
2014-05-20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

องค์ความรู้ด้าน IT

แบ่งแยกตามประเภทองค์ความรู้

Communications (129)

การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ
สวิตช์สำหรับระบบเครือข่าย เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ เอสเอ็มบีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยธุรกิจเอสเอ็มบีในการ สื่อสาร และใช้ข้อมูลร่วมกันภายในระบบ LAN โดยการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ในพื้นที่ ใช้งาน ใกล้เคียงกัน อาทิ สำนักงาน แผนก หรืออาคารเดียวกัน พร้อมทั้งรองรับการทำงานร่วมกัน และการเข้าใช้งานข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ
เครือข่าย ATM จะใช้โปรโตคอล ATM (Asynchronous Transfer Mode) เป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลความเร็วสูง โดย ATM ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้กับงานที่มีลักษณะ ข้อมูลหลายรูปแบบและต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลสูงมากๆ สื่อที่ใช้ ในเครือข่ายมีได้ตั้งแต่สายไฟเบอร์ออปติค
ความรู้เกี่ยวกับ ADSL เบื้องต้น (2)
ตะลึ่ง ตึ่ง โป๊ะ! ช็อคสะเด็ด วันนี้ผมมีวิธีการลงแอปแท้ โดยที่ไม่ต้องเจลเบรก (แน่นอน ไม่ใช่แอปแครก) โดย วิธีการลงแอปประเภทนี้ ถูกคิดค้นโดยคนจีน ภายใต้ชื่อ Kuaiyong ครับ Kuaiyong เป็นโปรแกรมจากคนจีนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ ไม่ใช่การลงแอปแครก เป็นการลงแอปแท้ๆจาก iTunes Store และผ่านกระบวนการของโปรแกรมจึงสามารถลงกับ iPhone iPod iPad ของคุณได้เลย

Data Management & Analysis (126)

การเชื่อมตารางของข้อมูล U.S. census
เริ่มต้นให้ท่านติดตั้งโปรแกรม Client32 ลงที่บน Windows 95,98,ME (ถ้าไม่มี สามารถหาดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก www.novell.com) และเมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ในช่อง Login ให้พิมพ์คำว่า " admin "
ในงาน World Expo 2010 บริษัทแคนอน (Canon) ได้แนะนำคอนเซปต์กล้องดิจิตอลแห่งอนาคตที่มีชื่อว่า Canon Wonder Camera ที่มีความมหัศจรรย์สมชื่อจริงๆ แถมยังมีดีไซน์ที่แปลกตาอีกด้วย โดย Wonder Camera จะเป็นการรวมกันระหว่างกล้องถ่ายรูปดิจิตอลกับกล้องบันทึกวิดีโอ ฟังดูไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับ แต่จริงๆ แล้วความหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้น
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นสถิติและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Social Media หลากหลายรูปแบบ แน่นอนว่ามีหลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็วจากการใช้ Social Media

Development & Integration (73)

การใช้ข้อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหมือนโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเอกสาร
บทที่ 12 Images
เรียนรู้ Aloha Editor : HTML5 Editorกันไหม

วัตถุ Recordset ช่วยให้ใบสมัครของคุณในการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งกลับจากแบบสอบถาม SQL หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ การใช้วัตถุ Recordset คุณสามารถนำทางไปยังระเบียนที่มีการส่งกลับRecordset มีตัวชี้แนวคิดที่ชี้การใช้ Visual Basic ที่ใดระเบียนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นบันทึกปัจจุบัน

การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง หรือ การโปรแกรมโครงสร้าง คือ การกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision) และ การทำซ้ำ(Loop)

Enterprise Back Office (106)

การบริหารทีมขาย (2)
ดังต่อไปนี้ถอดความจากงานสัมมนา “CRM” ธุรกิจภาคบริการสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ”
การสร้างกลุ่มซัพพลายเออร์ส่วนตัว ( My Suppliers )
เทคโนโลยีทุกวันนี้ ได้สามารถ ทำให้องค์กรบริษัทต่างๆ ขยายขีด ความสามารถในการบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และสามารถดำเนินกิจการในลักษณะของความร่วมมือกับทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจน ถึงผู้บริโภคและผู้ใช้สินค้าในที่สุด บริษัทชั้นนำทั้งหลายต่างเริ่มสร้าง "ระบบโซ่อุปทานเดียวกัน"

Graphics (90)

วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ จาก YouTube และ MySpace เพราะบางท่านบ่นบอกว่าไม่อยากจะเข้าดูไปที่เว็บไซต์ของ YouTube และ MySpace โดยตรงเพราะเน็ตช้ามาก อยากจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องของเราเลยได้ใหม ?? ทำได้ครับโดยใช้โปรแกรม YouRipper 2.20
แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนำภาพนิ่งมาเรียงลำดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ชนิดของแอนิเมชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามชนิด
กราฟิก (Graphic) ที่มาของคำว่า กราฟิก มาจากภาษากรีก คือ - Graphikos หมายถึง การวาดเขียน - Graphein หมายถึง การเขียน
เริ่มกันเลยครับ ให้รันโปรแกรม 3D Studio MAX เอาไว้เลยครับ ...
หนังหรือภาพ 3 มิติ ทำงานอย่างไร ?

Hardware (129)

BatteryCare โปรแกรมสุดวิเศษที่จะช่วยบอกว่า Notebook ของเรานั้นจะใช้ได้อีกนานกี่ชั่วโมง แถมยังแจงรายละเอียดภายในแบตเตอรี่ให้เราทราบอีกว่าแบตเตอรี่ที่ติด Notebook มานั้นมันของยี่ห้อเดียวกับตัว Notebook
การ Low-lovel Format เป็นกระบวนการทำงานของฮาร์ดดิสก์โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหรือกำหนด Track, Sector หรืออธิบายได้อีกอย่างว่าเป็นการเขียนโครงสร้างของ Track,Sector ตามรูปแบบที่ Firmware ภายในฮาร์ดดิสก์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การทำงานของกลไกภายในกับวงจรควบคุมหรือ PCB สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งการ Low-level Format นั้นเป็นการลบข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่าง โดยที่ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกลบไปอย่างถาวรจริง ๆ
Selection และ Direct Selection Tool
วิธีเสียบปลั๊ก Notebook ที่ถูกต้อง

Human Resources (44)

รีเสิร์ช อิน โมชั่น หรือ ริม (Research In Motion- RIM) ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตระกูลแบล็กเบอร์รี่ และผู้นำด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรมโซลูชั่นไร้สาย เปิดตัว BlackBerry® Enterprise Server Express ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ฟรีบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ล่าสุด ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนแบล็กเบอร์รี่กับโปรแกรม Microsoft® Exchange และ Microsoft® Windows® Small Business Server แบบไร้สายได้อย่างปลอดภัย

If you cannot measure , you cannot manage เป็นประโยคยอดฮิต ที่แสดงถึงความจำเป็น ของการวัดสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการบริหารจัดการ เพราะหากเราไม่ทราบว่า สิ่งที่เราจะบริหารจัดการนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไร ก็อาจทำให้การบริหาร ไม่ตรงประเด็นและสูญเปล่า หรือไม่สามารถบริหาร จัดการได้

เป็นที่รู้กันว่าไผ่ เป็นต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลก อีกชนิดหนึ่ง ในภาวะที่สมบูรณ์ จะสามารถสูงได้ถึงวันละ 1 เมตร สามารถช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า ต้นไม้ชนิดอื่นถึง 35 % “ไผ่” ยังเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงในการปลูก สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จากการวิจัยของนักวิชาการในประเทศต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ระบุตรงกันว่า ใยไผ่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มากที่สุด “BAMBOO CLOTH” เสื้อจากผ้าใยไผ่ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของคุณ มีความเบา สบาย ยืดยุ่น นุ่ม โปร่งกว่า ผ้าฝ้าย ถ่ายเทอากาศได้ดีกว่า ที่สำคัญเส้นใยไผ่ยังมีความคงทน สามารถซักเครื่องได้ เมื่อเปราะเปื้อนน้ำมันหรือสิ่งสกปรก จะสามารถซักออกได้ง่ายกว่า ฝ้าย สีย้อมมีความสม่ำเสมอ ติดแน่นทนนาน สีไม่ตก อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ“BAMBOO CLOTH” คือ แอนตี้แบคทีเรีย และป้องกัน แสงยูวี รวมถึง ป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ ผื่นคัน ตามผิวหนัง ไม่เหม็นอับเวลาสวมใส่ หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบ เสื้อที่เนื้อผ้านุ่ม โปร่ง เบา ใส่สบาย ไม่อึดอัด ไม่อับชื้น แห้ง และ ยับยั้งแบคทีเรีย และ ดีกับสิ่งแวดล้อมคุณไม่ควรพลาด “BAMBOO CLOTH “ ของเรา
เนื่องจากปัจจุบันโลกเราได้กล่าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ ผู้บริหารองค์กรเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญ กับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารสนเทศทางการตลาด สารสนเทศทางการบัญชี และสารสนเทศทางการบริหารงานบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ท่ามกลางสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใด ๆ ขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ
ในวงการธุรกิจจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีในเรื่องภาพลักษณ์องค์การที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานในหน่วยงานเป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสำหรับในแวดวงราชการมีผู้นำแนวคิดภาพลักษณ์องค์การมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคืการบ้างแล้วก่อนที่จะกล่าวลึกลงไป ในรายละเอียดนั้น ลองมาศึกษาคำว่า "ภาพลักษณ์" กันก่อน

IT Management & Trends (118)

การจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่จึงเป็นความท้าทายของ CIO เพราะหากตัดสินใจผิดก็อาจส่งผลเสียในระยะยาวให้แก่องค์กร
ตามธรรมเนียมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นปีจะต้องกล่าวสุนทรพจน์ที่เรียกว่า State of the Union ต่อหน้าสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นการแถลงผลงานประจำปีและประกาศนโยบายที่จะเน้นในปีต่อไป
ถ้าพูดถึงเครื่องอ่านอีบุ๊กในยุคนี้ คงเลี่ยงการพูดถึงเครื่องอ่านตระกูล Kindle ของ Amazon ที่เป็นผู้บุกเบิกการใช้จอภาพ E Ink ในวงกว้างได้ยาก
American Express เปิดให้ผู้ใช้ Twitter สามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านทวีตแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้เคยเปิดให้ผู้ใช้ทวีตติดแฮชแท็กเพื่อรับส่วนลดจากบริการต่างๆ มาก่อน
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ควบคุมด้วยตามีความโดดเด่นมาก

Mobile Development (5)

อันที่จริงประโยชน์ของ SMS มีมากมายเหลือเกิน แล้วแต่จะมีใครคิดค้นและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว มีการใช้ SMS เป็น ๔ รูปแบบหลักดังนี้
WAP (Wireless Application Protocal) WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเป็นโปรโตคอล(Protocol) ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ. 1977 ได้แก่ Ericcson, Nokia, Motorola เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สาย สามารถติดต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที โดยใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า WAP Browser และฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี WAP Gateway ไว้รองรับการใช้งานหรือให้บริการ
เขียนโปรแกรม ให้ iOS กับ Android ???? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเขียนโปรแกรมใด ๆ เพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้บน โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการนั้น ๆ ต้องเริ่มจากการที่เราต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้ สำหรับสร้างมันขึ้นมา
Smart Phone หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของ PDA เข้าไป ทำให้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น รับส่งอีเมล์ มีปฏิทิน จัดทำตารางนัดหมาย และ contact เป็นต้น เรียกได้ว่า Smart Phone เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมเลยทีเดียว
การพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Web หรือ จะเป็น Application ต่าง ๆ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ User Interface โดยที่ ทาง Titanium Studio เองนั้น ไม่ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับการสร้าง UI ในลักษณะของ Visual มาให้จังทำให้เราต้องทำการสร้าง UI ขึ้นเองด้วยการ Coding ดังนั้น ในบทความต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นการสร้าง UI จากพื้นฐานทีสุดนั้นก็คือ Window Window Window คือส่วนเป็น Container หลักในการสร้าง Application ต่าง ๆ โดยเราสามารถที่จะ ทำการสร้าง Window ด้วยคำสั่ง Titanium.UI.createWindow โดยที่เราสามารถจะระบุทั้งความกว้างความสูง และ Title ได้

Networking & Infrastructure (165)

แม้ว่า Windows 7 ที่เราใช้กันจะสามารถบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า หากเราใช้โพรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์ (multi-core) เรายังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับการบูตได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าต้นนั้น Windows 7 จะใช้คอร์เพียง 1 คอร์ในการบูต แต่เราสามารถปรับจำนวนคอร์ที่ใช้
ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) ทั้งหลายมีการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มากก็น้อยในการควบคุม สต๊อกสินค้า บันทึกข้อมูลบัญชี จนกระทั่งออกใบส่งของและใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ไมโครซอฟท์ อาทิเช่น Windows95 Windows98 Windows200 MS Excel หรือ MS Word เป็นต้น เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและสามารถใช้ได้ง่าย เวลาติดขัดมีปัญหาก็สามารถหาคำตอบได้ง่ายเนื่องจากมีคนใช้กันเยอะ
การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวสารที่จะแลกเปลี่ยนกันนั้นมีความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันส่งผลให้การติดต่อสื่อสารล้มเหลว เราจะใช้หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบ RSA โดยใช้โปรโตคอล SSL ซึ่งเป็นหลักการรักษาความปลอดภัยที่ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบการคำนวณที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง
การวางแผนนำคลื่นความถี่กลับมาใช้ซ้ำจะทำได้ง่ายขึ้น หากมีคลื่นจำนวนมาก แบนวิดท์ของคลื่นที่มีมากก็จะสามารถเว้นระยะห่างระหว่างคลื่นช่องเดียวกันได้ไกลขึ้น ในสภาพความเป็นจริง คลื่นไม่ได้แผ่ออกเป็นเป็นวงกลมเท่ากันทุกด้านเหมือนในภาพตัวอย่าง เนื่องจากเสาสัญญาณอาจจะบีบให้คลื่นไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือสิ่งก่อสร้างอาจจะสะท้อนหรือปิดกั้นคลื่นบางด้านให้ระยะทางสั้นลง การออกแบบวางแผนคลื่นจึงมีความซับซ้อนขึ้นมาก แต่หลักการยังคงเดิม คือ ระยะทำการของคลื่นช่องสัญญาณหนึ่งๆ จะมีจำกัด และแต่ระยะทางที่มันจะแรงพอที่จะรบกวนการส่งข้อมูลบนช่องสัญญาณเดียวกันนั้นไกลกว่าระยะที่มันทำงานได้ ทำให้ต้องเว้นระยะที่ไม่ใช่ช่องสัญญาณนั้นออกไปช่วงหนึ่ง (นอกจากนี้ยังมีการเข้ารหัสสัญญาณแบบใหม่ๆ ยังเปิดให้มีการบริหารคลื่นแบบอื่นๆ แต่บทความนี้ละไว้) ในระบบโทรศัพท์นั้น เสาให้บริการโทรศัพท์มือถือต้นหนึ่งๆ อาจจะมีรัศมีให้บริการนับสิบกิโลมเตร กินพื้นที่นับร้อยตารางกิโลเมตร หากให้บริการบนคลื่นความถี่เพียงช่องสัญญาณเดียวก็จะสามารถให้บริการแชร์กันได้ตามความเร็วที่ทำได้ของมาตรฐานแต่ละตัว แล้วแบ่งกันไปตามจำนวนคนใช้งาน เช่น ในระบบ HSDPA สามารถส่งข้อมูลได้ 42Mbps ในพื้นที่การทำงานของเสาต้นเดียวกัน ทุกคนก็ต้องแชร์ช่องสัญญาณดียวกัน ทำให้หากมีคนใช้งาน 10 คนพร้อมกันก็ไม่สามารถทำความเร็วได้เกิน 4.2Mbps ไปได้ การวางแผนจัดการช่องสัญญาณอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น การลดกำลังส่งของเสาสัญญาณลง ทำให้รัศมีการให้บริการต่ำลง แล้ววางเสาให้ถี่ขึ้นทำให้ผู้ใช้บริการต่อเสาแต่ละต้นนั้นมีจำนวนน้อยลง ในเมืองใหญ่ที่ประชากรหนาแน่นอาจจะมีการวางเสา microcell ที่มีรัศมีทำการเพียงหลักร้อยเมตร จนกระทั่งมีการเสนอบริการ femtocell ที่มีรัศมีให้บริการไม่กี่สิบเมตร พอๆ กับวายฟาย มันช่วยผู้ให้บริการสามารถนำคลื่นความถี่มาใช้ซ้ำได้มากในเมืองใหญ่ที่ประชากรหนาแน่น ผู้ใช้กระจุกตัว แต่ก็สามารถวางเสาสัญญาณได้ง่ายเพราะสาธารณูปโภคพร้อม ขณะที่การวางเสาสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล ความหนาแน่นประชากรต่ำอาจจะวางเสากำลังส่งสูงเพื่อจะสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่เป็นหลัก บริการที่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปได้อิสระอย่างโทรศัพท์มือถือยังมีความซับซ้อน เช่น กรณีที่ผู้ใช้รวมตัวกันมากๆ เป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ปกติมีผู้ใช้งานน้อย พื้นที่นั้นอาจจะวางเสาสัญญาณไว้ให้สามารถให้บริการได้ไกลๆ เป็นหลัก แต่เมื่อผู้ใช้มารวมกันก็เกิดการแย่งช่องสัญญาณกันจนใช้มงานไม่ได้ เหมือนที่เราประสบปัญหาเมื่อมีงานคอนเสิร์ต หรืองานอีเวนต์อื่นๆ แล้วมีคนไปรวมตัวในที่เดียวกันจำนวนมากๆ แล้วไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ การสื่อสารไร้สายกับการทดแทนการสื่อสารแบบมีสาย ขณะที่การสื่อสารแบบไร้สายสร้างความสะดวกสบายอย่างมากในช่วงยี่สิบปีให้หลังมานี้ แต่ข้อจำกัดของการสื่อสารแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นระบบ 3G หรือวายฟายก็ยังมีปัญหาของมันเองอยู่ ความได้เปรียบของรัศมีการให้บริการที่ไกล และเสียค่าติดตั้งน้อยกว่า แลกมากับการที่บริการเหล่านี้ต้องให้บริการบนคลื่นความถี่ที่มีจำกัด การเพิ่มกำลังส่งให้ไกลขึ้นเรื่อยๆ จะช่วยให้สามารถให้บริการพื้นที่ห่างไกลได้ดีขึ้น แต่ก็ทำให้จำนวนคนที่ต้องใช้ช่องสัญญาณร่วมกันมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน การสื่อสารแบบไร้สายเหมาะสมที่จะมีไว้เพื่อใช้ร่วมกับการสื่อสารแบบมีสายอย่างที่เราใช้กัน เช่น บริการบรอดแบนด์ที่แม้จะมีสายโทรศัพท์มาถึงบ้านเรา แต่เราก็มักเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราเองผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยวายฟายในบ้านของเราเองอีกทีหนึ่ง การใช้งานแบบไร้สายเป็นทางเลือกเดียวเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เพราะเราไม่สามารถเชื่อมต่อสายกับยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ได้ หรือการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ที่ปกติแล้วไม่คุ้มค่าที่จะให้บริการแบบมีสาย เช่น หมู่บ้านที่ความหนาแน่นประชากรต่ำ บ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันมาก การให้บริการแบบไร้สายที่มีรัศมีให้บริการไกลๆ เช่น 3G ทำให้คนในพื้นที่เหล่านี้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ขณะที่การให้บริการแบบมีสายนั้นยังมีข้อดีที่สามารถทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้โครงสร้างพื้นฐานหลักมักใช้ผ่านสายไฟเบอร์ออปติกส์ที่สามารถทำความเร็ว 40Gbps ได้ไม่ยากนัก การเดินสายไฟเบอร์ออปติกส์มักเดินสายไว้ทีละจำนวนมากๆ เพราะค่าดำเนินการเดินสายมีราคาแพง จึงสามารถนำสายที่ยังไม่ได้ใช้งานมาใช้งานได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือกระทั่งเดินสายใหม่หากจำเป็น ขณะที่คลื่นความถี่วิทยุนั้นไม่สามารถหามาเพิ่มได้เรื่อยๆ เหมือนสายเหล่านี้
Digital Marketing กลายเป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงเยอะมากในปัจจุบัน หลายๆ บริษัทมีการทุ่มเงินเข้ามามากขึ้น แต่น่าแปลกใจไม่น้อยที่เอาเข้าจริงๆ หลายคนก็ยังคิดว่า Digital Marketing คือการทำ Facebook หรือซื้อโฆษณาในเว็บต่างๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


Pie Chart ประเภทองค์ความรู้ทางด้าน IT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประเภทข้อมูลตามสี

Communications
Data Management & Analysis
Development & Integration
Enterprise Back Office
Graphics
Hardware
Human Resources
IT Management & Trends
Networking & Infrastructure

เข้าสู่ระบบจัดการองค์ความรู้