ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธนกร ช้างพลายงาม
ตำแหน่ง วิศวกร

ทำความรู้จักกับ NetBIOS

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Computers
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:54:54 20/03/2013
  Page View (2045) แบ่งปัน

ความเป็นมาของ NetBIOS

 

  • NetBIOS ย่อมาจาก Network Basic Input/Output System ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sytec สำหรับ IBM เมื่อปี 1983 ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับเครือข่ายที่มีขนาดเล็กเท่านั้น
  • ในปี 1985 IBM ได้นำเทคโนโลยี Token-Ring ออกมาใช้งาน ซึ่งได้นำ NetBIOS และ NetBEUI (NetBIOS Extened User Interface) มาใช้ใน Token-Ring ด้วย
  • ปี 1986 Novell ได้แนะนำ Advanced Netware 2.0 ซึ่งได้รวมแพ็กเก็จ NetBIOS ลงไปด้วย
  • ปี 1987 IBM ได้แนะนำ PC LAN Support Program สำหรับเครื่อง Personal System (PS/2) ซึ่งได้รวม NetBIOS เข้าไปด้วยเช่นกัน
  • เดือนมีนาคม ปี 1987 RFC 1001 Protocol Standard for a NetBIOS Service on a TCP/UDP Transport ได้ถูกเผยแพร่
  • เช่นเดียวกัน ในปี 1987 Microsoft แนะนำ LAN Manager ซึ่งรันอยู่บน NetBIOS frame

 

แนะนำ NetBIOS

แรกเริ่มนั้น NetBIOS ถูกออกแบบให้ทำงานกับเครือข่ายขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายท้องถิ่น ดังนั้น NetBIOS ในช่วงแรกๆ จึงถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับ NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) ซึ่งเป็น network-transport protocol

NetBIOS over NetBEUI

Layer Protocol Description
7 Application Redirector เป็นตัว Redirect คำสั่งให้ออกไปยังเป้าหมาย ผ่านทางเครือข่าย
6 Presentation SMB Server Message Blocks ช่วยให้สามารถทำ file sharing, print sharing และ user-based messaging
5 Session NetBIOS ให้บริการ name service, datagram service และ session service 
4 Transport NetBEUI ให้บริการขนส่งข้อมูล
3 Network
2 Datalink NIC Driver, NDIS  
1 Physical NIC Adapter  

NetBEUI ถูกพัฒนาขึ้นโดย IBM เพื่อเป็น networking protocol ของ PC และ Microsoft ได้นำมาใช้ใน product หลายตัวด้วยกัน โดย NetBEUI ทำงานอยู่บน 802.2 data-link protocol layer และเนื่องจาก 802.2 data-link protocol เป็น nonroutable protocol ดังนั้น NetBEUI ก็เป็น nonroutable protocol ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดของ NetBEUI

NeBEUI สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีกับเครือข่ายขนาดเล็กที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 20 - 200 เครื่อง และยังสามารถทำงานข้าม segment ของ LAN ได้ แต่ต้องมี gateway เป็นตัวควบคุม segment อีกที

NetBEUI เป็นโปรโตคอลที่สามารถทำงานได้เร็วมากในเครือข่ายขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน Windows NT นั้น NetBEUI ถือได้ว่าเป็นโปรโตคอลที่เร็วที่สุด ซึ่งเป็น NetBEUI 3.0 เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเวอร์ชั่นเก่าค่อนข้างมาก

จริงๆ แล้ว ไม่อาจเรียก NetBEUI เวอร์ชัน 3.0 ว่าเป็น NetBEUI protocol ได้เต็มที่นัก ถือว่าเป็น NetBIOS Frame (NBF) format protocol เสียมากกว่า เพราะ NetBEUI จริงๆ นั้นจะใช้งาน NetBIOS interface และ interface อื่นที่อยู่สูงกว่า แต่ NBF นำ Transport Driver Interface (TDI) มาใช้งานแทน ซึ่ง NBF ก็สามารถทำงานร่วมกันและเข้ากันได้ดีกับ NetBEUI ที่ Microsoft ได้นำไปใช้งานใน product ตัวก่อนหน้านี้

เนื่องจาก NetBEUI เป็น nonroutable protocol ซึ่งไม่สามารถ forward packet ผ่าน routed network ได้ แต่ NetBIOS นั้นสามารถทำงานร่วมกับ routable protocol ตัวอื่นๆ ได้ เช่น IPX และ TCP/IP ซึ่งรายละเอียดจะได้อธิบายอีกครั้งในหัวข้อ Encapsulation

เมื่อ NetBEUI เป็นโปรโตคอลที่ทำงานได้ดีกว่าโปรโตคอลตัวอื่นใน LAN แต่ทำงานได้แย่มากสำหรับ WAN จึงมีการแนะนำให้ใช้ทั้ง NetBEUI และ TCP/IP ใน Windows NT ทั้งนี้จะต้องมีการติดตั้ง NetBEUI ในทั้ง 2 ฝั่งของการสื่อสาร และตั้งค่าให้ NetBEUI เป็นโปรโตคอลแรกที่จะถูกใช้ (ให้ลำดับความสำคัญมากกว่า TCP/IP) โดย Windows NT จะเลือกใช้ NetBEUI สำหรับการสื่อสารภายใน LAN segment และใช้ TCP/IP สำหรับการสื่อสารไปยัง router หรือ WAN ส่วนอื่นๆ

 

NetBIOS Name

การที่โหนดแต่ละโหนดจะสื่อสารกันได้จะต้องมีชื่อ (NetBIOS name) ที่ไม่ซ้ำกันในเครือข่าย ซึ่งโหนดอาจจะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์, เราเตอร์, เครื่องพิมพ์ โดย NetBIOS Name จะมีชื่อยาวได้สูงสุด 16 Bytes หรือ 16 ตัวอักษร แต่สำหรับระบบปฏิบัติการของ Microsoft สามารถตั้ง NetBIOS name ได้สูงสุดเพียง 15 ตัวอักษรเท่านั้น เพราะ byte ที่ 16 นั้นถูกนำไปใช้เพื่อบ่งบอกชนิดของ NetBIOS name นั้นๆ เช่น domain name, group name, computer name หรืออื่นๆ

NetBIOS name โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

 

  • Unique name คือชื่อที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ในเครือข่ายวงเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็น Computer name เช่น MYMACHINE
  • Group name คือชื่อของ domain หรือ workgroup ที่เครื่องนั้นๆ สังกัดอยู่ เช่น MYWORKGROUP

ข้อควรจำ: เนื่องจาก NetBIOS ทำงานที่ session layer ซึ่งอยู่เหนือ network layer ดังนั้น NetBIOS จะไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ network address เช่น ข้อมูล IP ของ NetBIOS name รายละเอียดการค้นหา network address ของ NetBIOS name นั้นจะอธิบายในหัวข้อ NetBIOS name resolution ต่อไป

 

วิธีการส่งข้อมูลของ NetBIOS

NetBIOS ถูกออกแบบให้ทำงานกับกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ broadcast medium เดียวกัน ซึ่งมันสามารถทำงานได้ทั้งแบบ connection-oriented , และแบบ connectionless นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานแบบ broadcast และ multicast อีกด้วย

เมื่อโหนดต้องการสื่อสารผ่านเครือข่าย สามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆ คือ

 

  • Session mode เป็นการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดและการกู้คืน (recovery) แต่มีข้อเสียที่เป็นการสื่อสารแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น ขนาดของข้อมูลสามารถขยายได้สูงสุดถึง 64 KByte นอกจากนี้ยังมี NetBIOS session control command และ NetBIOS session data tranfer command ซึ่งช่วยให้สามารถทำการสื่อสารผ่านทาง session ได้ (connection-oriented connection)
  • Datagram mode (รวมถึงการส่งข้อมูลแบบ broadcast) สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด แต่ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลจะไปถึงปลายทางหรือไม่ และไม่สามารถส่งข้อมูลซ้ำในกรณีที่ข้อมูลไปไม่ถึงปลายทางได้ โดยปกติจะมีขนาด 512 Byte แต่สามารถสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน (connectionless connection)

 

NetBIOS Service

หลายคนอาจจะเคยใช้งาน browsing service (ผ่านทาง network neighborhood), domain authentication, trust, file sharing หรือ printer sharing ซึ่ง application เหล่านี้ล้วนทำงานได้โดยใช้พื้นฐานจาก บริการพื้นฐานของ NetBIOS ซึ่งมี 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่

1. Name Service เป็นบริการที่ช่วยให้ NetBIOS node สามารถลงทะเบียน (register) NetBIOS name ที่เป็น unique name หรือ group name ในเครือข่ายได้ เช่น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ มันจะส่ง ADD NAME QUERY ออกไปเพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ NetBIOS node อื่นใดใช้ชื่อ NetBIOS name ซ้ำกันหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วหากไม่มีการตอบกลับ (response) กลับมาภายหลังการส่งคิวรีดังกล่าวออกไปแล้วหกครั้งใน 0.5 วินาที ถือได้ว่า NetBIOS name ดังกล่าวไม่ซ้ำกับใคร(ในขณะนั้น) สามารถใช้งานเป็น NetBIOS name ได้ ทั้งนี้บริการ Name service นี้สามารถตรวจสอบ NetBIOS name ได้ทั้ง unique name และ Group name ด้วย

2.Session Service เป็นบริการที่ใช้การสื่อสารแบบ connection-oriented ซึ่งมีความเชื่อถือได้ และเป็นการสื่อสารแบบ full-duplex ทั้งนี้ NetBIOS ต้องการอย่างน้อย 1 โปรเซสเพื่อทำหน้าที่เป็น client และตัวอื่นๆ เป็น Server การที่จะสร้าง session ได้จะต้องมีการเตรียมการทั้งสองฝ่าย ฝ่ายแรกจะเป็นตัว Listen ในขณะที่อีกฝ่ายจะเป็นฝ่าย Call ทั้งนี้ฝ่าย Listen จะอ้างอิงชื่อจาก NetBIOS name table ของตัวเองและยังต้องตรวจสอบชื่อของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย ถ้าฝ่ายรับ (Listener) ไม่พร้อมที่จะรับการติดต่อ กาตติดต่อที่เกิดขึ้นจากฝ่าย Call ก็จะล้มเหลว หากสามารถสร้าง session การติดต่อได้สำเร็จ application ของทั้งสองฝ่ายจะได้รับข้อมูล session-id จากนั้น application จะเริ่มการรับส่งข้อมูล และในตอนท้ายของการติดต่อทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นฝ่ายส่งคำสั่ง Hang-Up เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อได้ การสื่อสารแบบ session นี้ไม่มีการควบคุมการขนส่งข้อมูล เพราะถือว่า LAN มีความเร็วสูงเพียงพอที่จะขนส่งข้อมูลได้โดยไม่มีปัญหา

3. Datagram Service เป็นการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ระบุหรือส่งไปยังทุกเครื่องใน group ที่ระบุหรือ broadcast ไปยังวง LAN ได้ บริการนี้ใช้การสื่อสารแบบ connectionless เช่นเดียวกันกับการรับส่งข้อมูลแบบ Datagram แบบอื่นๆ เช่น UDP/IP โดยผู้ส่งจะใช้คำสั่ง Send_Datagram ซึ่งต้องระบุผู้รับปลายทางด้วย ซึ่งอาจจะเป็น group หรือ NetBIOS node เดี่ยวๆ ก็ได้ ส่วนทางด้านผู้ที่เรียกใช้คำสั่ง Receive_Datagram นั้นจะต้องระบุ local name หรือชื่อของปลายทางที่ต้องการรับ นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง Send_Broadcast_Datagram ซึ่งจะส่งข้อความไปยังทุกเครื่องใน LAN ซึ่งหากมีโปรเซสที่รันคำสั่ง Receive_Broadcast_Datagram ไว้ก็จะได้รับ broadcast datagram นั้นไป

ที่มา : www.it.co.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
LAN โปรโตคอล
โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมาใช้กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารได้สำเร็จ

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

ทำนามบัตรง่าย ๆ ด้วย Indentsoft Advanced Business Card Maker
สำหรับท่านใดที่ต้องการทำนามบัตร แต่ไม่อยากเสียเงินให้คนอื่นทำ ผมมีโปรแกรม Indentsoft Advanced Business Card Maker มาแนะนำครับ เป็นแชร์แวร์ใช้งานได้ 30 วัน ส่วนวิธีใช้งานมีดังนี้

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

๑๐ ข้อดีของ Facebook Fan Page ต่อธุรกิจ
-

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

เครือข่าย LAN และ WAN
แนวคติดของระบบเครือข่าย LAN และ WAN

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

สุดยอดของการตกแต่งภาพด้วย Piccasa2 โปรแกรมฟรี ๆ จาก Google
สำหรับท่านที่ชื่นชอบ การตกแต่งภาพโปรแกรมนี้ไม่ควรพลาดครับ โปรแกรมดี ๆ จาก Google แถมเป็นของฟรีอีกต่างหาก หรือจะเอาไว้ดูภาพแทน ACDSee ก็ยังได้ สามารถค้นหาและเปิดดูรูปได้รวดเร็ว มีลุกเล่นต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้ผมคงอธิบายได้ไม่หมด แต่จะอธิบายหัวข้อที่น่าสนใจเท่านั้น

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

การนำไฟล์ AV/MPAG/RM/WMV มารวมเป็นไฟล์เดียว
สำหรับท่านใดมีคลิปวิดีโอสั้น ๆ หลาย ๆ เรื่องที่ต้องการนำมารวมเป็นไฟล์เดียว ผมมีโปรแกรมมานำเสนอท่านครับ ซึ่งโปรแกรมนั้นคือ AVI MPEG RM WMV Joiner สนับสนุนการต่อไฟล์ AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIvX, RM, VOB ซึ่งวิธีการทำก็ง่าย ๆ โดยมีวิธีการทำดังนี้

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

PCI Express
PCI Express Technology ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Hard Drive, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ, LAN card, Sound Card, USB และ Firewire จะส่งข้อมูลภายในระบบโดยผ่าน I/O เดียวกัน ซึ่งเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเครื่อง PC รุ่น 486 ซึ่ง PCI bus จะส่งถ่ายข้อมูลที่ 33 MHz และสูงสุดได้ที่ 133 MHz ซึ่งในปัจจุบัน Pentium 4 กับ Memory DDR นั้นส่งข้อมูลซึ่งกันและกันได้ที่ 2.1 GB/s โดยผ่าน Memory Bus อีกทั้ง AGP 8x สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 2.1 GB/s ด้วยเช่นกัน โดยยังคงมี PCI ซึ่งเป็น Technology เก่าและเป็นตัวที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวของข้อมูลเนื่องจากความเร็วที่ยังไปไม่ถึงไหน

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม