ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กฤษณี โภโต
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

บทที่ 13 Math Function

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Java
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:18:11 22/05/2013
  Page View (2452) แบ่งปัน

บทที่ 13 Math Function

 ในการเขียนโปรแกรม มีบางครั้งที่เราต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ JavaScript ก็มีคุณสมบัติในการคำนวณทางคณิตศาสตร์กะเค้าเหมือนกันครับ

Math Object

Math Object เป็น object ที่ช่วยให้เราทำงานทางคณิตศาสตร์ได้ อ็อบเจกต์ Math เป็น อ็อบเจกต์ที่นำมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องประกาศ โดยจะมี ค่าคงที่ (Constants) และ Function ทางคณิตศาสตร์ให้เราใช้ครับ

Mathematical Constants

E เป็นค่าคงที่ของ Euler ซึ่งเป็นฐานของ natural logarithms
LN2 ln 2
LN10 ln 10
LOG2E log e ฐาน 2
LOG10E log e ฐาน 10
PI ค่าไพน์ (3.14159...)
SQRT1_2 square root ของ 1/2
SQRT2 square root ของ 2

ถึงคุณจะไม่รู้จักบางตัวก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ค่อยได้ใช้หรอก แต่รู้ไว้เผื่อใช้ก็ได้ จริงไหมครับ เวลาคุณต้องการใช้ตัวไหนก็มองมันเป็น Property ของ Math ดังนั้นการอ้างถึงก็ใช้ Math.constant เช่น

CircleArea=Math.PI*r*r; // สูตรหาพื้นที่วงกลม

Mathematical Functions

ผมจะขอแบ่งฟังก์ชั่นออกเป็น 6 กลุ่มนะครับ ตามประเภทการใช้งาน

Rounding Functions

ใช้ในการปัดเศษของ Floating (ทศนิยม) ให้เป็น จำนวนเต็มครับมีอยู่ 3 ตัวคือ 
round() ใช้ปัดเศษไปหาจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
floor() ใช้ปัดเศษทิ้ง (ปัดลง)
ceil() ปัดขึ้น

Comparison Functions

ใช้ในการเปรียบเทียบเลข 2 จำนวนครับมี 2 ตัวคือ min() จะส่งค่าน้อยกลับมา และ max() จะส่งค่ามากครับ

Algebraic Functions

มีตัวเดียวครับคือ abs() (ก็ absolute ไง)ใช้หาค่าสัมบูรณ์ครับ

Logarithmic and Exponential Functions

เป็น function เกี่ยวกับเลขยกกำลังครับ มี 3 ตัว
log() ใช้หาค่า logarithm
pow() ใช้คำนวณเลขยกกำลังครับ
exp() ใช้คำนวณฟังก์ชั่น exponential โดยมีฐานเท่ากับ e ถ้าผมเขียนว่า exp(10) จะมีค่าเท่ากับ pow(Math.E,10) 

Trigonometric Functions

JavaScript สนันสนุน function ทางตรีโกณ 7 function ครับ คือ sin() cos() tan() asin() acos() atan() และ atan2()

Random Number Generations

ใช้สุ่มเลขครับ ด้วย function random() โดย ค่าที่สุ่มขึ้นมาจะอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เวลาจะใช้ต้องนำไปคูณอีกทีหนึ่ง (และต้องปัดเศษทิ้งด้วย) เช่น ถ้าต้องการสุ่มเลขระหว่าง 0 - 10 ก็จะใช้คำสั่งนี้

Math.round(Math.random()*10)

 

 

ที่มาจาก : http://realdev.truehits.netองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
บทที่ 3 Operator in JavaScript
บทที่ 3 Operator in JavaScript

โดย... กฤษณี โภโต

สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )
สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 2 เรื่องของตัวแปร JavaScript
JavaScript ก็เหมือนภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมทั่วไป ตรงที่มีตัวแปรสำหรับเก็บค่า จากส่วนหนึ่งของ Program แล้วก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ ตัวแปรก็คือ ชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาสำหรับเก็บค่า อย่างเช่น เราอาจกำหนดตัวแปรชื่อว่า imageName เพื่อไปเก็บชื่อไฟล์ภาพๆหนึ่ง หรือ อาจกำหนดให้ amount ไปเก็บจำนวนเต็ม เป็นต้น

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 9 Document Object
Document object คืออะไร Document Object หมายถึงเอกสาร HTML ที่เป็นเวบเพจที่กำลังแสดงอยู่ในหน้าต่างหลัก เป็น Propertiy ของ window (window.document) Document Object เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หากคุณลองเปิดหนังสือดูจะเห็น หมายเลขหน้า และ หมายเลขบท ในทาง OOP หมายเลขหน้าและหมายเลขบทเหล่านั้นก็เป็น Properties สำหรับบอกคุณสมบัติ ของหน้านั้น ว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ บทใด นอกจากนี้ ในหน้าหนังสือยังมีเนื้อหาสาระที่ประกอบอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา หัวข้อ ย่อหน้า รูปภาพ ตาราง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็น Properties ของหน้าหนังสือเช่นกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 14 String
ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใด การจัดการกับ String ก็เป็นความสามารถที่ขาดไม่ได้ ใน JavaScript ก็เช่นกัน

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 10 Form Java
คุณคงเคยพบกับ Banner ข้างบนนี้มาก่อนนะครับ เจ้านี่แหละ มันเกิดจากการนำ object form ไปประยุกต์ ใช้ กับ setTimeout ในบทที่ผ่านมา และ นอกจากนี้แล้ว Form ยังมีคุณสมบัติน่าสนใจอีกมาก ทั้ง Button Checkbox radio ฯลฯ รวมทั้ง text ที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 6 Event Java
Event คืออะไร

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 11 Links
บทที่ 11 Links

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 12 Images
บทที่ 12 Images

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 7 OOP for JavaScript
Object เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของ JavaScript เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยเชียวนะ หน้านี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Object ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ

โดย... กฤษณี โภโต