ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ ในญี่ปุ่น

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:16:39 07/07/2010
  Page View (3525) แบ่งปัน

1. สภาพทั่วไป และการผลิตภายในประเทศ

          แม้ว่าญี่ปุ่นมีเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิมที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น เสื่อ Tatami โต๊ะ Kotatsu แต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันส่วนใหญ่ เป็นเฟอร์นิเจอร์แนวตะวันตกที่เป็น legged furniture ไม่ว่าจะเป็น ชุดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ที่นอน โต้ะ เก้าอี้ โซฟา แต่มีการออกแบบ รูปทรง และ ขนาดที่เหมาะกับพื้นที่ใช้สอยของบ้าน และสำนักงานที่มีขนาดเล็ก แคบกว่าประเทศอื่นทั่วไป

          เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในญี่ปุ่น เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ มีดีไซน์ และฝีมือปราณีต มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในญี่ปุ่นมีมูลค่าประมาณ 9 แสนล้านเยนต่อปี เฟอร์นิเจอร์โลหะมีมูลค่าปีละ4.5-5 แสนล้านเยน

          เฟอร์นิเจอร์โลหะส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในสำนักงาน โดยผลิตตามมาตรฐาน Japan Industrial Standard หรือ JIS เช่น สินค้าที่ทำจากเหล็กต้องมีความคงทนใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นมีประวัติยาวนาน เช่น OKAMURA ผลิตและส่งออกทั่วโลก KOKUYO ที่จำหน่ายทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเขียน และ ITOKI ซึ่งจำหน่ายและส่งออกเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง

 

          ส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ผู้ผลิตภายในประเทศของญี่ปุ่น เป็นอุตสาหกรรมในท้องถิ่น จึงมีลักษณะเฉพาะตามแหล่งผลิต ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กถึงกลาง มูลค่าการผลิตแต่ละรายไม่เกิน 1 หมื่นล้านเยนต่อปี แหล่งผลิตสำคัญที่สุดได้แก่ เมือง Okawa ในจังหวัด Fukuoka หรือ Saga บนเกาะคิวชู เมืองแหล่งผลิตสำคัญอื่นๆ อยู่ในเขต Fuchuu Tokushima Hida-Takayama และ Niigata อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายในประเทศของญี่ปุ่นได้ลดลง และ ลักษณะเฉพาะตัวเริ่มไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตในประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์ทำครัว โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชั้นวางของ เตียงนอน ตู้วางเครื่องเสียง และอื่นๆ โครงสร้างการผลิตของสินค้าแต่ละประเภทปี 2549 มีดังนี้          การผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่นหลายราย สั่งผู้ผลิตแบบ OEM ต่างชาติหรือบางส่วนร่วมทุนในต่างประเทศที่ต้นทุนต่ำโดยเฉพาะประเทศจีน และประเทศอาเซียน

2. การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์


          การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ของญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2550 เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานอาคารที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 จำนวนการก่อสร้างบ้าน/อาคารที่อยู่อาศัยใหม่ ในปี 2550 เริ่มลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคญี่ปุ่นระมัดระวังการใช้จ่าย การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ของญี่ปุ่นปี 2551 ลดลงร้อยละ 9 และช่วง 5 เดือนแรก(มกราคม-พฤษภาคม)ของปี 2552 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12เฟอรนิเจอร์ที่นำเข้าส่วนใหญ่ เกือบร้อยละ 70 เป็นเฟอรนิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะประมาณร้อยละ 27 เฟอร์นิเจอร์ทำจากวัสดุอื่นอีกเล็กน้อย เช่น พลาสติก และหวาย เป็นต้น          แหล่งนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญของญี่ปุ่น คือ จีน ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณครึ่งหนึ่ง ของมูลค่านำเข้า เนื่องจากได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิต และผู้ผลิตญี่ปุ่นหลายรายไปร่วมลงทุนในจีน เฟอร์นิเจอร์จากจีนครองสัดส่วนสูงสุดทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์โลหะ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์โลหะญี่ปุ่นนำเข้าจากจีนกว่าร้อยละ 60 แหล่งนำเข้าสำคัญอื่นๆ ได้แก่ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน อิตาลี เยอรมัน และ สหรัฐอเมริกา โดยสินค้าจากไทยแม้จะมีมูลค่าน้อยกว่าจีนมาก แต่ในอดีตไทยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 2 มูลค่านำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากไทยเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2550 ขณะที่สินค้าจากเวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในปี 2551 และ 2552 ที่มูลค่าการนำเข้าของญี่ปุ่นลดลงก็ตาม สินค้าจากไทย และเวียดนามประมาณร้อยละ 80 เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้

          เฟอร์นิเจอร์ที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากประเทศเอเชียเป็นสินค้าระดับกลางลงมา ขณะที่สินค้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาปานกลางถึงเฟอร์นิเจอร์หรูราคาแพง ปี 2551 และปี 2552 ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย การนำเข้าสินค้าเหล่านี้จากยุโรป และสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก3. กฎระเบียบ

          กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ มีดังนี้
          - ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องปิดฉลากสินค้าเป็นภาษาญี่ปุ่น เช่น ขนาด วัสดุที่ใช้ การดูแลรักษาเป็นต้น ตาม Household Goods Quality Labeling Labeling Law และ Consumer Product Safety Law

          - Building Standard Law มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ การจัดระบบหมุนเวียนอากาศ วัสดุก่อสร้างเพดานและ วัสดุที่ใช้ตกแต่งภายใน โดยจำกัดการใช้วัสดุที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย หรือ Volatile Organic Compounds (VOCs) นอกจากนี้ ห้ามใช้วัสดุที่มีสารเคมีที่ใช้กำจัดปลวกชนิด chlorpyrifos ใน “habitable room” ทั้งในบ้านพักอาศัย สำนักงาน ภัตตาคาร และโรงแรม เป็นต้น

          - ติดเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Japan Industrial Standard หรือ JIS Mark ได้โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ Japan Industrial Standards Institute ได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับขนาด รูปร่าง คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ วัสดุ ส่วนประกอบของโครงสร้าง วิธีการประกอบ การเคลือบชั้นนอก ฯลฯ สำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทุกประเภท

4. ภาษีนำเข้า


          เก้าอี้ที่ทำด้วยหนังเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทเดียวที่ต้องเสียภาษีนำเข้าร้อยละ 3.8 และภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ญี่ปุ่นทะยอยลดลงภาษีนำเข้าลงเหลือศูนย์ในปี 2557 เฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่นๆ ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

5. ช่องทางการกระจายสินค้าเฟอร์นิเจอร์


          5.1 ช่องการกระจายเฟอร์นิเจอร์สำหรับครัวเรือน

          ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำหรับครัวเรือนมีทั้ง ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ บริษัท Trading ที่นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ และบริษัท Tradingนำเข้าสินค้าทั่วไปผู้นำเข้า/ผู้ค้าส่งข้างต้น จำหน่ายต่อให้ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ เช่น ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ห้างสรรพสินค้า home center ร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายใน รวมทั้ง บริษัทรับคำสั่งซื้อทาง mail และบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน และบางกรณี ผู้ค้าปลีกบริษัทรับคำสั่งซื้อทาง mail และบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน นำเข้าสินค้าโดยตรง          บริษัทเจ้าของโครงการในปัจจุบันมักเสนอการซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ และ ของตกแต่งภายในต่อผู้อยู่อาศัยในระหว่างการซื้อขายบ้าน เนื่องจากต้องการเพิ่มมูลค่าการซื้อขายบ้านต่อหลัง การซื้อขายแบบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเจ้าของโครงการก่อสร้างบ้าน และ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งใช้สอยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้น

          5.2 ช่องทางการกระจายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

          บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท Okamura บริษัท Kokuyo บริษัท Itoki และบริษัท Uchida Yokoเป็นผู้ผูกขาดตลาด เนื่องจาก ตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นองค์กร และหน่วยงานของรัฐ ผู้ค้าธรรมดา หรือกิจการค้าปลีก (Retail outlets) ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อครั้งละใหญ่ๆ ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยช่องทางกระจายสินค้าอื่นๆ เช่น การขายตรงให้ลูกค้ารายใหญ่ การทำสัญญาผ่านผู้ทำสัญญากลาง (General contractors) ผู้ผลิตลักษณะ Housing makers สำนักงานสถาปนิก และขายผ่านบริษัทสาขาของผู้ผลิต (Manufacturer’s affiliated sales companies) นอกจากนี้ การจำหน่ายทาง Mail order sales และทางInternet-based online sales ก็กำลังขยายตัวในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานขนาดเล็ก

6. แนวโน้มตลาด


          วิถีชีวิตปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่อาศัยในเขตเมืองมักอยู่แบบครอบครัวเล็กๆ หรือเป็นครอบครัวอยู่อาศัยคนเดียวมากขึ้น เนื่องจากอยู่เป็นโสด และแต่งงานช้าลง รวมทั้ง ครอบครัวที่ทำงานนอกบ้านทั้งสามีและภรรยา ทำให้คนสมัยใหม่ใช้เวลาในบ้านน้อยลง ขนาดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโดยเฉลี่ยลดลง ส่งผลให้ความต้องการเฟอร์นิเจอร์น้อยลงด้วยด้านโครงสร้างของการกระจายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ก็มีแนวทางเปลี่ยนไป โดยการเกิดขึ้นของร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ (mega store) ได้ทำให้ผู้ขายส่งมีบทบาทในการตลาดน้อยลง การจัดส่งโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้ค้าปลีกรายย่อยมีมากขึ้น การแข่งขันระหว่างผู้ค้าปลีกรายใหญ่ และการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าก่อนปี 2551 ส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้ามีทิศทางที่ถูกลง mega store chain และ ผู้ค้าปลีกที่มี brand ได้ขยายส่วนแบ่งตลาด โดยได้เปรียบในการแข่งขันจากความหลากหลายของสินค้า และด้านราคาขณะที่ผู้ค้าปลีกขนาดกลางและรายย่อยต่างประสบปัญหายอดขายลดลงอนึ่ง ในปี 2549 IKEA ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลกได้เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในญี่ปุ่น ร้านจำหน่ายแต่ละแห่งมีเนื้อที่กว่า 40,000 ตารางเมตร มีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านจำนวนมาก และหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ได้กระตุ้นความสนใจแก่ลูกค้ารายใหม่ๆ

7. สิ่งที่ควรคำนึงเพื่อการรักษาลูกค้าและขยายตลาดญี่ปุ่น


          - ผู้บริโภคญี่ปุ่นนิยมสินค้าแบบเรียบ แต่มีดีไซน์ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเป็นกระแสความนิยมในสินค้าทุกประเภท

          - ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดในกฎเบียบ ดังนั้นผู้ผลิตต้องให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยจากสารเคมี และความแข็งแรง

          - ผู้ส่งออกควรศึกษา ให้เข้าใจรสนิยม และติดตามแนวโน้มตลาด และในโอกาสที่พบลูกค้าควรเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า brochure ตัวอย่างวัสดุ และหากมีข้อมูลที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น

ที่มา : http://www.thaiceotokyo.jp/th/index.php?option=com_content&view=article&id=363:2009-07-15-01-56-36&catid=88:2009-01-20-06-06-59&Itemid=300องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)