ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

พาณิชย์ ?โชว์? เครื่องจักรกลไทย ?หวัง? ลดนำเข้า

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:34:20 07/07/2010
  Page View (3141) แบ่งปัน

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “มหกรรมเครื่องจักรกลไทย” โชว์ศักยภาพการผลิต และความก้าวหน้าของเครื่องจักรกลที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ พร้อมสาธิตการทำงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
          นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครื่องจักรกลไทยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สมาคมเครื่องจักรกลไทย และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรม สนับสนุนจัดงาน “มหกรรมมั่นใจเครื่องจักรกลไทย” ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน มีกิจกรรมหลัก ๆ 3 ส่วน คือ ส่วนการแสดงเครื่องจักรกลพร้อมสาธิตการทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับข้าว ซึ่งภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรกลมาแสดงอย่างครบวงจร การสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการออกคูหาของหน่วยงานราชการ และเอกชนที่สนับสนุน และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการขอใช้บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ 

 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลมาแล้วหลายครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการผลิต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่ผลิตได้ภายในประเทศ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องหันมาใช้เครื่องจักรกลที่ผลิตได้เองในประเทศทดแทนการนำเข้า ซึ่งไทยมีมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 450,000 ล้านบาท นับเป็นรายการสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสองรองจากน้ำมันดิบ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกช่วยสนับสนุน และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตเครื่องจักรกลไทยมีกำลังใจในการคิดค้นและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักรกลของตนให้ดียิ่งขึ้น
          ปัจจุบัน ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลไทยหลายประเภท เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากนานาประเทศ อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลพื้นฐาน เป็นต้น และเป็นรายการสินค้าส่งออกสำคัญที่มีลู่ทางแจ่มใส และน่าจับตามอง โดยมีมูลค่าส่งออกประมาณปีละ 250,000 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จัดเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของเครื่องจักรกลไทย เนื่องจากในไตรมาสแรกของปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 8,700 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552


          “นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการทำงานเชิงบูรณการระหว่างภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นว่ากิจกรรมในงานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร ซึ่งสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย โดยนอกจากท่านจะได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลที่ไทยผลิตได้เองแล้ว ท่านยังจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ และการแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาของผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักรกลประเภท ต่าง ๆ ด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์หวังว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักในศักยภาพของเครื่องจักรกลไทย และหันมาใช้เครื่องจักรกลที่ไทยผลิตได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าเครื่องจักรกลจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตพัฒนาคิดค้นเครื่องจักรกลที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแห่งใหม่ และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น” นายยรรยงฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา : http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=9DC7DAF9934997663740B86F6F68A853องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)