ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ
ตำแหน่ง IT

มารู้จักกราฟฟิคการ์ด (VGA Card)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   3D
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:02:43 08/07/2010
  Page View (4059) แบ่งปัน

 

กราฟฟิคกา่ร์ดหรือที่ภาษาทั่วไปเขาเรียกกันว่าการ์ดจอนั่นเอง คุณสมบัติของมันคือจะมีหน้าที่ช่วย CPU ในการประมวลผล 
คำสั่งเกี่ยวกับกราฟฟิค อาทิเช่น การทำงานด้านรูปภาำำพ การเล่นเกมส์ เป็นต้น เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานด้านกราฟฟิค 
เลยทีเดียว หากคุณมีกราฟฟิคการ์ดที่มีความสามารถไม่สูงพอ ณ ขณะที่คุณทำการประมวลผลด้านกราฟฟิคที่มี 
ความซับซ้อนสูงก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเสียเวลาไปกับมันอย่า่งมากและคุณก็จะรู้สึกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของคุณนั้นทำงานช้าเกินไป 

ในปัจจุบันนั้นกราฟฟิคการ์ดมีด้วยกันหลายยี่ห้อมากมายนัก เช่น ASUS , INNO , Spark , Winfast , XFX เป็นต้น 
แต่ทุกๆ ยี่ห้อนั้นจะมี Chipset บนการ์ดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการ์ดที่มาจาก 2 บริษัทหลักๆ คือ ATI และ Nvidia 
 
แต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดเ้ด่นแตกต่างกันทางด้านราคา ประสิทธิภาพ ความคงทน การรับประกัน 
เนื่องจากว่าผมมีความคุ้นเคยและศึกษากราฟฟิคการ์ดของ Nvidia Geforce มาค่อนข้างมากจึงขออธิบายเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาำพและคุณสมบัติของกราฟฟิคการ์ดโดยเน้นตัวอย่างของ Nvidia Geforce เป็นหลัก 
ตัวอย่างชื่อรุ่น Chipset ของทาง Nvidia เช่น FX5200 , 6600GS , 6800GT , 7300GT , 7600GS , 7900GTX 
7950GTX , 8400GS , 8600GS , 8600GT , 8800GTX , 9300GS , 9500GS , 9600GT , 9800GTX เป็นต้น 
ก่อนอื่นเลยต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของชื่อรุ่นแต่ละรุ่นกันก่อน 
- ตัวเลขหน้าสุด (5 , 6 , 7 , 8 และ 9) หมายถึง Serie หรือ Version ของ Chipset ตัวนั้น ถ้ามีเลขมากกว่านั่น 
แสดงถึงความใหม่กว่าของตัว Chipset กราฟฟิคการ์ดจะตกรุ่นตามตัวเลขหน้านี้ ถ้าเลขต่ำกว่าก็จะตกรุ่นก่อน 
- ตัวเลขตัวที่ 2 จากหน้าสุด จะแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกราฟฟิคการ์ด โดยจะแบ่งเป็น 3 Class ด้วยกัน 
Class ที่ 1 Basic Class >> เลข 1 - 4 มีประสิทธิภาพกลางๆ เป็น Class พื้นฐานที่นำไปใช้สร้างตัวอื่นๆต่อไป 
Class ที่ 2 Speed Class >> เลข 5 - 6 มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง 
Class ที่ 3 Turbo Speed Class >> เลข 7 - 9 มีประสิทธิภาพสูงมากๆ 
* หมายเหตุ : ชื่อ Class ในที่นี้ผู้เขียนเป็นคนตั้งขึ้นมาเองครับ ไม่ได้มีอยู่จริงในโลก 
- ส่วนตัวเลขด้านหลัง 2 ตัวเป็นตัวเลขเสริมครับ เพื่อบ่งบอกว่ากราฟฟิคการ์ดรุ่นนี้พัฒนามาจาก Chipset ของรุ่นนั้น 
เช่น 7900GTX และ 7950GTX บ่งบอกว่า กราฟฟิคการ์ดตัว 7950GTX ได้ถูกพัฒนามาจาก ตัว 7900GTX นั่นเอง 

ปัจจัยสำคัญอีก 2 อย่างที่จะขาดไม่ได้ นั่นคือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ต่อท้าย มีด้วยกัน 3 แบบ (ในปัจจุบัน) คือ 
GS , GT , GTX ซึ่งประสิทธิภาพก็จะเรียงตามนี้คือ GTX >> GT >> GS 
และอีกอย่างก็คือหน่วยความจำบนตัวกราฟฟิคการ์ด ก็จะมีตั้งแต่ 64MB , 128MB , 256MB , 512MB , 1GB 
แน่นอนครับว่ายิ่งหน่วยความจำมากย่อมดีกว่าแน่นอน 
* หมายเหตุ : ที่จริงแล้วปัจจุบันบริษัท Nvidia Geforce ได้ออก Chipset รุ่นใหม่กว่ารุ่น 9 มาแล้วนั่นคือรุ่น X200 
แต่ทางผู้เขียนไม่มีความรู้ในเรื่องของตัว Chipset รุ่นใหม่นี้เลย จึงไมไ่ด้นำมาเขียนในที่นี้ 

การเลือกพิจารณากราฟฟิคการ์ดควรจะพิจารณาเลือกซื้อตามความต้องการใช้งานของตนเองครับ เพราะว่า 
กราฟฟิคการ์ดที่มีประสิทธิภาพสูงๆจะมีราคาที่แพงมากๆเลยทีเดียว (ราคามีตั้งแต่ ประมาณ 1000 บาท จนถึง 
หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว) เช่น ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานกราฟฟิคเลยหรือใช้งานเพียงเล็กน้อย ส่วนมากเน้นงานออฟฟิต 
Word Processing ก็ควรเลือกซื้อกราฟฟิคการ์ดที่ไม่ต้องแพงมากก็เพียงพอครับหรืออาจจะเลือกใช้กราฟฟิคการ์ด 
ที่มาพร้อมกับต้วเมนบอร์ดเลย (On board Graphic Card) ก็เพียงพอแล้วครับ แต่ถ้าึคุณเป็น Gamer ระดับเซียน 
ชอบเล่นเกมส์ที่เป็น 3D ที่มีความซับซ้อนสูงๆ ก็ควรต้องเลือกใช้งานกราฟฟิคการ์ดที่มีคุณภาพสูงๆสุดท้ายนี้เนื่องจากปัจจุบัน PC ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการใช้งานเป็น Personal Computer แล้ว จึงนำ Link 
ของตารางแสดงอันดับของกราฟฟิคการ์ดสำหรับโน้ตบุ๊คมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย >> http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html 
เผื่อใครจะใช้้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค

ที่มา : http://creative.pinionteam.netองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Java ตอนที่ 3 รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ และแสดงผล
การติดต่อกับผู้ใช้เป็นความสามารถของภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะเปิดให้ผู้ใช้เข้าควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการติดต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้นั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือเซนเซอร์ต่าง ๆ แต่ที่นิยมใช้และมีประสิทธิภาพสำหรับงานทั่วไปคือการรับคำสั่งจากผู้ใช้ผ่านแป้นพิมพ์ ส่วนการตอบสนองของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงผลของการประมวลผลคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้ก็คือจอภาพ (Screen) และเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น ในบทนี้จะกล่าวถึงการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่รับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ และการแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบทางจอภาพเป็นหลัก

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

่Java ตอนที่ 10 แอพเพลท
เมื่อสร้าง Applet ซึ่งเป็นแฟ้ม .class แล้ว จะต้องสร้างแฟ้ม .htm เพื่อเรียกใช้ Applet แสดงผล ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการสร้าง Application ที่ประมวลผลใน console คือได้โปรแกรม .class ก็ต้องสั่งประมวลผลผ่านโปรแกรม java แต่ Applet มีวิธีเรียกใช้ที่ต่างออกไป ซึ่งทำได้ 2 วิธี หลังสร้างแฟ้ม .htm แล้ว

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

ลำดับการทำงาน 3D Animation
โครงการสร้าง 3D Animation ขนาดใหญ่จะเป็นไปตามลำดับการทำงานที่เฉพาะเจาะจง แม้แต่โครงการเล็กๆ ที่มีศิลปินเพียง 1 – 2 คนก็ยังใช้ประโยชน์จากการทำงานตามลำดับขั้นที่โครงงานใหญ่ๆ ที่มีความพร้อมสูงใช้กัน โดยอาจจะนำมาใช้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเลยก็มี

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

Java ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา
ภาษาจาวา (Java Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาส (Class) คือที่เก็บเมทธอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจำพฤติกรรม

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

Java ตอนที่ 13 จาร์
Jar (ava Archieve) หมายถึง ที่เก็บเอกสาร เป็นแฟ้มที่มีสกุลเป็น .jar สามารถเก็บแฟ้มต่าง ๆ ได้เหมือนกับแฟ้ม .zip แต่ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้โปรแกรมภายในแฟ้ม .jar ได้ทันที โดยไม่ต้องแตกแฟ้มออกมาก่อน แล้วจึงเรียกใช้เหมือนกับแฟ้ม .zip

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

Java ตอนที่ 14 เจเอสพี
ภาษาเจเอสพี (JSP = Java Server Pages) คือ ภาษาสคริปต์ที่ทำงานบนเครื่องบริการ เช่นเดียวกับภาษา perl, php หรือ asp มีโครงสร้างภาษาแบบจาวา หรือภาษาซี โดยมีตัวแปลภาษาที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของจาวา สำหรับสร้างรหัสเอชทีเอ็มแอล (HTML)

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

การประยุกต์ใช้งานอินทราเน็ตและเอ็กทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการค้าบนเวบ (Intranet/Extranet)
ตามความหมายแล้ว ทั้งสองระบบนี้ หมายถึง ระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้นจากการนำหลักการหรือระบบการทำงานของอินเทอร์เนตมาใช้งานภายในองค์กร (Intranet) และระหว่างองค์กรเฉพาะกลุ่ม (Extranet) ซึ่งหน้าที่ต่างๆในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บบราวเซอร์ การรับ-ส่งอีเมล์ การทำการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล (FTP) จะเหมือนกันกับที่ใช้อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตปกติ ซึ่งระบบนี้ทำงานด้วยการตั้งอินทราเน็ตเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาภายในองค์กรหรือศูนย์กลางของกลุ่มองค์กรของเรา เช่น ระหว่างบริษัทของเรากับกับกลุ่มตัวแทนจำหน่าย

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

ระบบ SAN (Storage Area Network)
ยุคการจัดการความรอบรู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ระบบการเรียนรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก เรามีระบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่ชื่อ eLearning ใช้สื่อข้อมูลเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหญ่ มีระบบ eLibrary เก็บข้อมูลหนังสือที่เป็นแบบ eBook รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภท eMagazine eJournal และ eProceeding ระบบ e ยังทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ eEducation on Demand หรือ eEOD

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

Java ตอนที่ 12 แพ็คเกจ
ในอนาคต หากมี .class หลายร้อยแฟ้ม และเก็บแยก directory อย่างเป็นระเบียบ เช่น ห้อง c:\java\bin\aaa เก็บ .class 100 แฟ้ม และ c:\java\bin\burin เก็บ . class 150 แฟ้ม การเรียกใช้จากแต่ละห้อง สามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่ง import แต่ class ที่อยู่ในแต่ละห้องจะประกาศด้วยคำสั่ง package และมีข้อมูลว่าแต่ละห้อง จะต้องมีชื่อ class ที่ไม่ซ้ำกัน

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ

Java ตอนที่ 11 แอพพลิเคชั่น
การสั่งและเลิกประมวลผล 1. สั่งประมวลผล Application ด้วย DOS> java x 2. การปิด Application ที่ไม่มีคำสั่ง exit ในตัวโปรแกรมให้กดปุ่ม CTRL-C ใน DOS

โดย... ณัฐพล วัฒนวิภัทรเจริญ