ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ศิริวรรณ ติรเลิศ
ตำแหน่ง Executive Director

เมื่อไฟร์วอลล์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของ security

ประเภทอุตสาหกรรม :   เครื่องจักรกล, เครื่องหนัง, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตอาหาร, พลังงาน, พลาสติก, ไฟฟ้า, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, โรงแรมและรีสอร์ท, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เหล็ก, อิเล็กโทรนิคส์, อุตสาหกรรมบริการ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Firewalls, Security
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:54:24 13/07/2010
  Page View (3071) แบ่งปัน

การที่ผู้บุกรุกจะกระทำการใดๆ กับเป้าหมายนั้น ส่วนใหญ่มักจะต้องมีกระบวนการในการสะสมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงจะลงมือบุกรุกเข้าไปยังเป้าหมายที่ต้องการ และถ้าทำได้สำเร็จผู้บุกรุกอาจจะติดตั้งซอฟแวร์บางตัวเพื่อซ่อนร่องรอยหรือติดตั้ง backdoor ไว้ในระบบ เพื่อจะได้เข้ามาใช้งานได้ง่ายๆ ในครั้งต่อไป

ในขั้นตอนของการหาข้อมูลของเครื่องเป้าหมายนั้น ผู้บุกรุกจำเป็นต้องทราบว่าเครื่องเป้าหมายนั้น service อะไรอยู่บ้าง และถ้าได้ข้อมูลของ network topology และระบบปฏิบัติการด้วยแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก มีเครื่องมือหลายตัวและมีหลายวิธีในการตรวจสอบ network topology และ service ของเครื่องเป้าหมาย Firewalk ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ David Goldsmith และ Michael Schiffman สร้างขึ้นมา โดยลักษณการทำงานจะคล้ายๆ กับ traceroute เพื่อใช้ตรวจสอบว่ามี service อะไรที่ไฟร์วอลล์เปิดให้ผ่านเข้าไปได้ และใช้ตรวจสอบ access control ได้ด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้วไฟร์วอลล์มักจะถูกคาดหวังจากผู้ใช้งานว่า จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ปกป้องเครือข่ายจากโลกภายนอก แต่ Firewalk ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ผู้บุกรุกยังมีโอกาสในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายมากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ และในการที่จะทำความรู้จักกับหลักการทำงานของ Firewalk จะต้องเข้าใจ traceroute เสียก่อน

Traceroute
คำสั่ง tracert (Windows) หรือ traceroute (*NIX) เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเครือข่าย โดยจะแสดง IP ของ router หรือ gateway ที่ packet วิ่งผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งทีละ hop โดย traceroute ใช้คุณสมบัติของ IP Time To Live (TTL) ในการทำงาน

TTL ถูกนำไปใช้ในโปรโตคอล IP เพื่อป้องการการเกิดลูปที่ไม่รู้จบจากการวนของ pakcet โดยในแต่ละ device ที่ได้รับ packet จะลดค่าของ TTL ลงทีละ 1 และถ้า TTL มีค่าเป็นศูนย์หรือน้อยกว่า packet นั้นจะถูก drop ไป และ router ก็จะส่งข้อมูล ICMP "TTL Exceed in Transit" กลับมายังเครื่องที่รันคำสั่งนี้

Traceroute ใช้หลักการนี้ในการทำงาน โดยมันจะกำหนดค่า TTL counter ที่ทำให้ router ที่ packet ผ่านไปนั้นต้องสร้าง ICMP message กลับมาเสมอ สำหรับคำสั่ง tracert ใน Windows นั้น จะใช้ ping (ICMP Echo) เป็นตัวส่ง packet ออกไป ในขณะที่ traceroute ใน Unix นั้น จะใช้ UDP datagram เป็นตัวส่งข้อมูลออกไป datagram ที่ถูกส่งออกไปนั้นจะถูกส่งไปยัง port 33434 โดยดีฟอลต์ และ ค่าหมายเลข port นี้จะถูกเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ packet ที่ตอบกลับมาอย่างถูกต้อง โดยปกติแล้ว traceroute มักจะส่ง datagram ออกไปจำนวน 3 datagram เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างทาง

ด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างการใช้ tracert.exe ใน Windows

C:\WINDOWS>tracert quote.yahoo.com
Tracing route to finance.yahoo.com [204.71.203.155]
over a maximum of 30 hops:
1 99 ms 100 ms 119 ms tnt3.culpeper.va.da.uu.net [206.115.221.174]
2 99 ms 119 ms 115 ms 206.115.233.205
3 106 ms 104 ms 102 ms Fddi0-0.HR1.DCA1.ALTER.NET [137.39.33.130]
4 112 ms 95 ms 113 ms 102.ATM3-0.XR1.DCA1.ALTER.NET [146.188.160.254]
5 103 ms 98 ms 104 ms 195.at-7-2-0.XR1.DCA8.ALTER.NET [146.188.163.6]
6 98 ms 111 ms 111 ms POS6-0.BR3.DCA8.ALTER.NET [152.63.36.5]
7 110 ms 102 ms 104 ms 137.39.52.18
8 106 ms 104 ms 112 ms pos2-0-155M.cr1.WDC2.gblx.net [208.178.174.53]
9 172 ms 180 ms 167 ms pos7-0-2488M.cr2.SNV.gblx.net [208.50.169.86]
10 168 ms 165 ms 167 ms ge1-0-1000M.hr8.SNV.gblx.net [206.132.254.41]
11 168 ms 174 ms 165 ms bas1r-ge3-0-hr8.snv.yahoo.com [208.178.103.62]
12 176 ms 169 ms 175 ms finance.yahoo.com [204.71.203.155]
Trace complete.

เมื่อไฟร์วอลล์ถูกติดตั้งให้ไม่ตอบสนองต่อ traceroute และ ping จากโลกภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเก็บข้อมูลของเครือข่ายภายในได้ ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก tracert.exe เมื่อถูกป้องกัน traffic ของ ping โดยไฟร์วอลล์หรือ router

C:\WINDOWS>tracert vanguard.com
Tracing route to vanguard.com [192.175.182.6]
over a maximum of 30 hops:
1 103 ms 98 ms 97 ms tnt3.culpeper.va.da.uu.net [206.115.221.174]
2 105 ms 104 ms 104 ms 206.115.233.205
3 103 ms 97 ms 104 ms Fddi0-0.HR1.DCA1.ALTER.NET [137.39.33.130]
4 101 ms 736 ms 103 ms 102.ATM2-0.XR2.DCA1.ALTER.NET [146.188.160.250]
5 105 ms 105 ms 103 ms 294.at-7-2-0.XR2.DCA8.ALTER.NET [146.188.163.30]
6 100 ms 104 ms 118 ms POS7-0.BR2.DCA8.ALTER.NET [152.63.35.193]
7 107 ms 105 ms 106 ms uu-gw.wswdc.ip.att.net [192.205.32.133]
8 103 ms 104 ms 103 ms gbr4-p50.wswdc.ip.att.net [12.123.9.54]
9 100 ms 102 ms 98 ms gbr1-p60.wswdc.ip.att.net [12.122.1.221]
10 101 ms 117 ms 126 ms ar1-a3120s4.wswdc.ip.att.net [12.123.8.45]
11 118 ms 103 ms 104 ms 12.127.47.50
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถ trace ได้อย่างสมบูรณ์ และจะได้รับ timeout message เมื่อคำสั่ง ping ถูก drop โดยปลายทาง

Firewalking
ไฟร์วอลล์จะเป็นตัวหยุดยั้ง traceroute packet และจะไม่ยินยอมให้ traceroute packet ผ่านไปยังเครื่องเป้าหมาย วิธีการทำงานของ firewalking นั้น ใช้พื้นฐานที่ว่า ถ้าไฟร์วอลล์อนุญาตให้ traffic ชนิดใดผ่านไปได้ firewalking ก็จะส่ง packet ชนิดนั้นๆ ผ่านเข้าไป เช่น ถ้าไฟร์วอลล์อนุญาตให้ UDP port 53 (DNS queries) ผ่านเข้าไปยัง DNS server ที่ตั้งอยู่ภายในเครือข่ายนั้นๆ ผู้บุกรุกก็สามารถส่ง UDP port 53 พร้อมกับค่า TTL ของ hop ถัดไป เพื่อให้ผ่านไฟร์วอลล์เข้าไปได้ และได้ข้อมูลกลับออกมา และเนื่องจาก traceoute ถูกออกแบบให้ใช้งานฟิลด์ TTL ซึ่งทำงานบน IP protocol (network layer) ดังนั้นมันจึงสามารถใช้งานได้กับ upper layer protocol อื่นๆ ได้ เช่น UDP, TCP, ICMP ดังนั้นจึงทำให้สามารถตรวจสอบ service ที่เปิดให้บริการหลังไฟร์วอลล์ได้

สรุป
เราสามารถหยุดการใช้งาน Firewalking ได้โดยการบล็อค TTL Exceeded in Transit packet ขาออกที่ไฟร์วอลล์ หรือใช้ NAT (Network Address Translation) เพื่อซ่อน IP address ของโฮสต์ภายในเครือข่าย

สิ่งที่บทความนี้ต้องการจะเน้นย้ำก็คือ การใช้ระบบป้องกันเพียง layer เดียวนั้นไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบัน และเราก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจไฟร์วอลล์ได้ว่าจะสามารถปกป้องเครือข่ายจากการหาข้อมูลของบรรดาผู้บุกรุกได้ ดูเหมือน host based detection จะเป็นตัวช่วยที่ดีอีกทางหนึ่งได้เช่นกัน นอกจากนี้ network intrusion detection system (NIDS) ก็ยังสามารถเป็นหูเป็นตาให้ผู้ดูแลระบบได้ด้วย

ดังนั้นการใช้ multiple layers สำหรับการทำ overlapping security นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในแต่ละองค์กรควรตระหนัก และหาทางนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ขั้นตอน 8 ขั้นสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจที่บ้าน
ต่อ ไปนี้ คือ ขั้นตอน 8 ขั้นที่ได้รับการพิสูจน์รับรองแล้วว่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเริ่มต้นทำ ธุรกิจของคุณและดำเนินธุรกิจจนถึงบรรลุความสำเร็จ

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

บริหารงานองค์กรอย่างมืออาชีพด้วยระบบซอฟท์แวร์ ERP
ERP คืออะไร และทำไมจึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับองค์กรที่จะต้องมีการใช้ระบบ ERP

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

Perpetual Inventory Method vs. Periodic Inventory Method
There are differences between using the perpetual inventory method and the period inventory method which people who are involved should know the difference.

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของ MySQL Server
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ใช้งาน MySQL Server

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

ขนาดขององค์กรกับการเลือกใช้ ERP
4+1 Basic Cost Factors for ERP Implementation 1. Hardware & Infrastructure 2. Software 3. Implementation 4. Customization 5. Maintenance

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

การรักษาลูกค้าอย่างเดียวไม่เพียงพอ
การที่ลูกค้าจากเราไปยังมีปัญหาน้อยกว่า การที่ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าของคู่แข่ง วิธีการใหม่ในการทำความเข้าใจลูกค้าและศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าแบบใหม่นี้ จะสามารถทำให้เราเข้าใจถึงพลังของอำนาจในการทำให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีกับ ตราสินค้าเราได้

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

10 วิธีกู้วิกฤตธุรกิจ
Focus ทำเฉพาะสิ่งที่บริษัททำได้ดีที่สุด การทำธุรกิจหลายประเภทที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ในสภาวะปัจจุบันหลายธุรกิจมียอดขายลดลง กำไรน้อยหรือขาดทุนอยู่ นักธุรกิจจึงจำเป็นต้องลดขนาดของธุรกิจและเลือกทำเฉพาะธุรกิจที่บริษัททำได้ ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงความถนัดความสามารถในการแข่งขัน และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

"อย่าแค่สร้างสิ่งล่อใจ...สร้างแบรนด์...ธรรมชาติของ สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการต่างหากน่าใส่ใจกั
หลัง จากที่ลูกค้ารู้จักธุรกิจเราแล้ว ก็จะนำไปสู่การซื้อสินค้า การซื้อสินค้าจากสินค้าที่ยังไม่รู้จักดี ก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา แต่บางทีความรู้สึกของผู้ซื้อก็ยังมีเวลาให้พิสูจน์ตัวเอง ในบางกรณี เช่น ร้านอาหารใหม่ความเสี่ยงจะต่ำ เพราะคนขายของใหม่ขึ้นอยู่กับเวลาในการลงทุน กำลังและเงิน และผู้ซื้อยังไม่รู้สึกตำหนิสูงเพราะยังใหม่อยู่ เหตุนี้แผนการตลาดจะต้องปรับให้เหมาะสมกับอัตราการรับรู้อัตราเสี่ยง จึงต้องสร้างสิ่งล่อใจมีดังนี้ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ที่ถือว่าเป็นยอดฮิตจากการสำรวจมาแล้ว แต่ก็ไม่แค่เท่านี้ สิ่งเด็ดดีเพิ่มเติมอยู่ท้ายบทความนี้แน่นอน

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผลต่อการวางแผนสต๊อก
Inventory Management - Best Practices หัวใจธุรกิจ ชี้วัดกำไร ขาดทุน

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

วิธีการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป
ธุรกิจทุกวันนี้กว่าจะ เติบโตมาได้ก็ทำเอาผู้บริหารเหงื่อตกกันไปตามกัน เรามารู้จักวิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรา หลักการที่ทุกบริษัทพยายามทำกันคือ ขยายตลาดหาลูกค้าใหม่ให้ได้จำนวนมาก ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการรักษาลูกค้าที่เราหามาได้แทบตายให้อยู่กับเรานาน ๆ วันนี้จึงมีเรื่องมาเล่าบอกกันถึงวิธีการที่จะรักษาให้คงอยู่กับเรานาน ๆ ค่ะ

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ