ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

วิธีติดตั้ง PHP บน WIndows Vista

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Windows
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:09:11 14/07/2010
  Page View (2347) แบ่งปัน

วิธีติดตั้ง PHP บน WIndows Vista

หลังจากที่เคยทดสอบ PHP, MySQL บน Windows XP มานานพอสมควร พออัพเกรดเวอร์ชั่นของ PHP, MySQL เป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นก็ต้องใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งที่ได้แนะนำลิงก์ไว้แล้ว xdisc.justusers.net คราวนี้พอเปลี่ยนเวอร์ชั่นของวินโดว์จาก XP มาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ Windows Vista Enterprise ก็เจอปัญหาอีกแล้ว เป็นปัญหาของการเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ของ IIS เป็นรุ่นที่ 7 และความไม่คุ้นเคยจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปเลยงงหนักเข้าไปอีก

ตัวอย่างนี้ทดลองบนวินโดว์วิสต้าเวอร์ชั่นสูงสุดสำหรับใช้ส่วนบุคคลในองค์กรคือ Enterprise และเหมือนเดิมคือต้องไปดาวน์โหลด PHP เวอร์ชั่นล่าสุดที่เป็นไฟล์ซิป (ไม่ใช่ตัวติดตั้ง Installer ในตัวอย่างผมใช้ไฟล์ php-5.1.6-Win32.zip และ pecl-5.1.6-Win32.zip สำหรับ Extension) เพื่อนำมาติดตั้งเองด้วยมือแบบ manual ได้มาแล้วก็คลายไฟล์ทั้งหมดลงในโฟลเดอร์ C:\inetpub\php เพื่อทำการติดตั้งต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

-  สร้างโฟลเดอร์ชื่อ uploadtmp และ sessiontmp ไว้ภายในโฟลเดอร์ C:\inetpub\php และกำหนดสิทธิให้กับ Everyone สามารถจัดการได้แบบ Full control

-  จัดการก็อบปี้ไฟล์ php.ini-dist ไปไว้ในโฟลเดอร์ C:\windows และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น php.ini แล้วทำการแก้ไขไฟล์ดังนี้

บรรทัด

;output_buffering = Off

แก้เป็น

output_buffering = 4096

บรรทัด

register_globals = Off

แก้ไขเป็น

register_globals = On

บรรทัด

;doc_root =

แก้ไขเป็น

doc_root =

บรรทัด

extension_dir = "./"

แก้ไขเป็น

extension_dir = "C:\Inetpub\PHP\ext"

บรรทัด

; cgi.force_redirect = 1

แก้ไขเป็น

cgi.force_redirect = 0

บรรทัด

upload_tmp_dir =

แก้ไขเป็น

upload_tmp_dir = C:\WWW\PHP\uploadtmp

บรรทัดตรง extension เลือกเอาเครื่องหมาย( ; )ที่อยู่ข้างหน้าออก ตามที่ต้องการใช้ ส่วนใหญ่ก็สามตัวนี้

extension=php_mbstring.dll

extension=php_gd2.dll

extension=php_mysql.dll

บรรทัด

;sendmail_from = me@example.com

แก้ไขเป็น

sendmail_from = me@localhost.com

บรรทัด

;session.save_path = "/tmp"

แก้ไขเป็น

session.save_path = "C:\Inetpub\PHP\sessiontmp"

จากนั้นก็จัดการเซฟไฟล์นี้ (ถ้าเซฟไม่ได้ต้องเข้าไปกำหนดใน properties ของไฟล์ให้สิทธิ Everyone สามารถเขียนได้นะครับ

-  ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดให้ IIS7 รู้จัก PHP และทำงานได้ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการเปิด IIS7 ขึ้นมาผ่านทาง Administrative tools > Internet Information Services (IIS) Manager ดังภาพ

-   มีหัวข้อที่ต้องจัดการเรียงลำดับคือ ISAPI filters, ISAPI and CGI Restriction, Default Document, Handler Mappings เริ่มต้นที่ ISAPI filters ดับเบิ้ลคลิกเลือก Add จะพบกรอบด้านล่าง ใส่ชื่อ Filter name: เป็น PHP และ Excutable: คลิกปุ่มบราวซ์เพื่อเลือกไฟล์ C:\inetpub\php\php5isapi.dll

-  ISAPI and CGI Restriction ดับเบิ้ลคลิกเลือก Add จะพบกรอบด้านล่าง ให้กำหนด ISAPI and CGI path: คลิกปุ่มบราวซ์เพื่อเลือกไฟล์ C:\inetpub\php\php5isapi.dll Description: PHP อย่าลืมคลิกเลือก Allow extension.. แล้วคลิกปุ่ม OK

-  ในหัวข้อนี้ ISAPI and CGI Restriction ให้คลิกเลือก Edit เพื่อกำหนดการทำงานของสคริปต์ดังภาพ คลิก OK

-  ที่หัวข้อ Handler Mappings ดับเบิ้ลคลิกเลือก Add Script map จะพบกรอบด้านล่าง ใส่ชื่อ Request path: เป็น *.php และ Excutable: คลิกปุ่มบราวซ์เพื่อเลือกไฟล์ C:\inetpub\php\php5isapi.dll อีกครั้งและใส่ Name เป็น PHP คลิกปุ่ม OK

-  จะมีกรอบถามยืนยันว่าจะให้ สิทธิในการทำงานของสคริปต์หรือไม่ ให้คลิก Yes

-  หัวข้อ Default Document ใช้เพื่อกำหนดชื่อไฟล์แรกในการเรียกเว็บไซต์ ในที่นี้ให้เพิ่ม index.php เข้าไปแล้วคลิกที่ Apply ด้านขวามือ

-  เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับแต่ง IIS ให้ปิด IIS Manager ไปและไปที่ My Computer เลือก Properties > Advanced System Setting > Environment variables

-  Environment variables ให้คลิกที่ Path เลือก Edit แล้วเติมพาธของ PHP ต่อท้ายลงไปคือ C:\inetpub\php; ดังภาพ คลิก OK > OK แล้วปิดหน้านี้ไป รีสตาร์ทเครื่องสักครั้งหนึ่ง

-  เขียนไฟล์ php เพื่อทดสอบการติดตั้ง โดยใช้ Notepad เขียนดังตัวอย่าง

<?php phpinfo(); ?>

จัดเก็บไฟล์ในชื่อ phpinfo.php เรียกผ่านบราวเซอร์ด้วยการพิมพ์ http://localhost/phpinfo.php ถ้าแสดงผลดังภาพข้างล่างก็แสดงความยินดีด้วย คุณติดตั้ง PHP ได้สำเร็จ

คราวนี้ก็มาถึงการติดตั้ง MySQL บนระบบปฏิบัติการ Windows Vista Enterprise เพื่อเป็นการเสริมทัพให้กับ PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล เหมื่อนกับ PHP คือเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ชนิดติดตั้งเอง (ตัวอย่างนี้ผมใช้ mysql-noinstall-5.0.26-win32.zip) ซึ่งวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากคล้ายกับการติดตั้งบน WindowsXP มีปลีกย่อยข้อแตกต่างนิดหน่อยดังนี้

-  คลายไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมา เอาเฉพาะโฟลเดอร์ mysql-5.0.26-win32 ไปไว้ที่ไดรว์ C:\ เปลี่ยนชื่อให้เป็น C:\mysql

-  จัดการก็อบปี้ไฟล์ my-large.ini ไปไว้ใน C:\windows แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น my.ini จากนั้นทำการแก้ไขดังนี้

# The following options will be passed to all MySQL clients

[client]

#password = your_password

port = 3306

default-character-set = tis620

socket = C:/MySQL/tmp/mysql.sock

 

# Here follows entries for some specific programs

# The MySQL server

[mysqld]

port = 3306

default-character-set = tis620

socket = C:/MySQL/tmp/mysql.sock

basedir = C:/MySQL/

datadir = C:/MySQL/data/

skip-locking

แก้และเพิ่มเติมเฉพาะบรรทัดสีแดง ทำการจัดเก็บและปิดไฟล์

-  ขั้นต่อไปนี้สำคัญมากครับ เปิดบราวเซอร์เพื่อไปยังโฟลเดอร์ C:\mysql\bin คลิกเมาส์ขวาเลือกที่ไฟล์ mysqld.exe เลือกหัวข้อ Run as administrator จะมีกรอบถามยืนยันให้คลิกที่กรอบ Allow เพื่อยืนยัน

-  ไปที่เมนู Start > Run > cmd เพื่อทำการติดตั้ง MySQL เป็น Service หนึ่งของระบบ ด้วยการพิมพ์คำสั่ง (ที่เป็นสีแดง) ดังนี้

C:\User\montree> cd\ พิมพ์ cd\ กด Enter เพื่ออกไปที่ C:\>

C:\> cd mysql\bin พิมพ์เพื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ C:\mysql\bin\>

C:\mysql\bin> mysqld --install เพื่อติดตั้ง mysql เป็น Service

-  ไปที่ Administrative tools > Services จะเห็นว่ามี MySQL เป็นเซอร์วิสหนึ่งแต่ยัง Stop อยู่ ไม่ต้องกังวลใจในตอนนี้ครับ แล้วอย่าลืมไปกำหนดพาธการทำงานของ MySQL ที่ My Computer > Properties > Advanced System Setting > Environment variables เพิ่มพาธ C:\mysql; เข้าไปต่อท้ายจากพาธของ php

-  ก่อนการทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่ ให้รีสตาร์ทเครื่องอีกสักรอบก่อนครับ

-  ไปที่ Administrative tools > Services อีกที จะเห็นว่ามี MySQL เป็นเซอร์วิสหนึ่งที่ทำงานแบบ Automatic และ Start แล้ว

-  ลองทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin ดูได้เลยครับ พร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่านสำหรับ root ด้วย และสร้างฐานข้อมูลต่อไป


ที่มา : http://www.marinerthai.com/sara_it/view.php?No=200806องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)