ข้อมูลองค์ความรู้โดย
มานพ ยืนยงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

ERP กับอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:49:52 18/08/2010
  Page View (3172) แบ่งปัน

       จากปัจจัยทางด้านเวลา อุตสาหกรรมอาหารต้องให้ความสำคัญในด้านระยะเวลาการจัดซื้อ ผลิต จัดเก็บและจำหน่ายในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นแล้วอาจกลายเป็นภาระต้น ทุนที่เพิ่มเท่าทวีคูณ เช่นวัตถุดิบที่จัดซื้อมาไม่ตรงกับเวลาการผลิตและหมดอายุนั้น นอกจากค่าวัตถุดิบแล้วยังต้องมีค่าใช้จ่ายการทำลายเพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งผลของสภาวะการเก็บรักษา ย่อมส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ที่จะส่งผลต่ออายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบเช่นกัน

       ต้นทุนทางด้านการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยใน อดีตนั้นได้รับความสนใจและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการมากขึ้น รวมถึงใช้เครื่องมือการจัดการ หรือแม้กระทั่งการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการจัดลำดับให้เป็นไปตามระบบ First In – First Out (FIFO) และทันต่อการผลิตหรือจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าเมื่อในเวลาที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อระบบ ERP ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจึงไม่น่าแปลกใจว่าการจัดการสินค้าคงคลังได้ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ ERP กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

       ประโยชน์ของทางระบบ ERP ที่ได้รับการนำเสนอจากบริษัทวางระบบให้กับโรงงานนั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน และลดข้อผิดพลาดในการทำงานในทุกส่วนงานของโรงงาน จนอาจกล่าวได้ว่าระบบ ERP เปรียบเหมือนหลังคาที่คลุมทั้งโรงงาน และอุดรอยรั่วต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

       ในด้านการแก้ปัญหาสินค้าคงคลังก็ เช่นกัน ความผิดพลาดจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตกค้างจะถูกแสดงผลขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในระบบ ERP จะมีการกำหนดรหัสสินค้าที่แน่นอน และสถานะของสินค้า รวมไปถึงรายละเอียดที่สำคัญเช่น ปลายทางที่จะส่งไป หรือรอบการผลิตต่างๆ และเมื่อมีการจำหน่ายออก หรือตัดยอดสินค้าคงคลัง ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถรับทราบการเปลี่ยนแปลงทันที ในบางกรณีระบบสามารถคำนวณตำแหน่งการจัดวางสินค้าให้เหมาะสมต่อการเบิกจ่าย ได้อีกด้วย จึงทำให้การควบคุมเป็นไปตามหลัก FIFO

       อย่างไรก็ตามความสามารถของระบบที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงการลงทุนที่เพิ่ม ขึ้นตามในการวางระบบ รวมถึงมีขั้นตอนในการเรียนรู้ระบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ธุรกิจของคุณก็ใช้ ERP ได้
ธุรกิจกับ ERP

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

10 เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้อินเตอร์เน็ต
จากการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ธุรกิจ และปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตของโลกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบธุรกิจ จนนำธุรกิจของตนเองมาไว้บนอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

การนำ ERP มาใช้กับธุรกิจของคุณ
การดำเนินงานทางธุรกิจด้วย ERP เมื่อฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เช่น ประวัติการสั่งซื้อและอัตราเครดิตของลูกค้า ระดับสต็อกสินค้าของบริษัท และตารางเวลาขนส่งสินค้า เมื่อแผนกหนึ่งเสร็จงานกับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อนั้นก็จะเดินทางอัตโนมัติผ่านระบบ ERP ไปยังแผนกถัดไป ตลอดจนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้า จัดเก็บ และจำหน่ายไปตามคำสั่งซื้อ และที่สำคัญระยะเวลาของสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้ รับการจัดสรรอย่างลงตัวอยู่เสมอ และเวลาส่วนใหญ่ของสินค้าจะถูกเก็บอยู่ในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

5 เหตุผลที่บริษัทเลือกใช้ ERP
บริษัทคุณใช้ ERP แล้วรึยัง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

หลักการตลาดเบื้องต้นที่ SMEs ต้องรู้
เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตไปในทิศทางที่ดี สามาุรถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รักษาส่วนแบ่งของตลาดให้ได้มากที่สุดโดยใช้ต้นทุนให้คุ้มกับต้นทุนในการพัฒนา

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ธุรกิจเกี่ยวข้องอย่างไรกับอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ มันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การทำงานหรือแม้แต่เวลาพักผ่อน ในช่วงแรกๆอาจจะมีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่ง e-mail จากนั้นก็ได้ขยายเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี จนถึงกลุ่มแม่บ้านนักช้อปที่หันมาจับจ่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ทำไมธุรกิจจึง "ล้ม" ได้
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดกิจการลงภายในสี่-ห้าปีแรก เกิดอะไรขึ้น? พวกเขาทำอะไรผิด? คงไม่มีใครที่คิดจะทำธุรกิจแล้วอยากจะให้ปิดตัวในเร็ววัน ฉะนั้นคุณจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กปิดตัว เพื่อจะได้หาทางป้องกันหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

เครดิตลิงค์โน้ต (CLN)
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกียวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภท Credit Linked Note (CLN)บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้วมันคืออะไร Credit Linked Note มันมีลักษณะอย่างไร มีความเสี่ยงอะไรจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้บ้าง และเราได้รับประโยชน์จากการลงทุนในตราสารประเภทนี้อย่างไร

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

เป็นผู้นำธุรกิจด้วยแนวคิด e-Business
ในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ณ ปัจจุบันทำให้ธุรกิจขนาดเล็กค่อย ๆ ลดจำนวนลงอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเงินทุน ความเสี่ยงในโลกธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถจะขยายกิจการหรือแม้กระทั่งส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งหากจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองก็อาจจะก่อให้เกิดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยที่เรายังไม่ทราบว่าสินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากน้อยเพียงใด

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หากเราไม่มีการจัดการและการบริหารที่ดี

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์