ข้อมูลองค์ความรู้โดย
มานพ ยืนยงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

การนำ ERP มาใช้กับธุรกิจของคุณ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 17:03:23 18/08/2010
  Page View (3386) แบ่งปัน

       จากการปรับ ERP เข้าสู่โรงงานนั้นจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า การติดตั้ง ( Implementation ) ซึ่งทุกฝ่ายในโรงงานจะได้รับการอบรมการใช้งานทั้งในส่วนของแผนกที่รับผิดชอบ และส่วนกลาง ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบโดยตรง หากใช้งานไม่ถูกต้องแล้วอาจสร้างปัญหาร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม การ Implement ระบบ ERP ไม่ได้จบลงแค่การติดตั้ง ERP เพียงอย่างเดียวเท่านั้น บริษัทยังจำเป็นต้องตระหนักว่า ERP เป็นระบบที่ต้องการการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจรวมถึงการกระทบกระเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายหรือวัฒนธรรมของ องค์กร บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานจะพบว่าระบบ ERP ที่ Implement ไปนั้นไม่ตอบสนองความต้องการในการทำงานได้ เช่น ไม่สามารถติดตามข้อมูลการผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง

    อย่างไรก็ตาม การนำระบบ ERP เข้ามา Implement จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องชี้ชัดว่าวิธีการดำเนินการในโรงงานนั้นจะลง ตัวกับระบบ ERP มาตรฐานหรือไม่ ก่อนจะการ Implement จะเริ่มขึ้น สาเหตุหลักที่ทำให้องค์กรหลายๆ แห่งต้องล้มเลิกโปรเจ็กต์ ERP มูลค่าหลายล้านกลางครันนั้นมักจะมาจาก การค้นพบว่าซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้รองรับกระบวนการที่สำคัญของบริษัท และเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะมีสองอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้ นั่นคือ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับลึกในการดำเนินการต่างๆ กระเทือนต่อความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน หรือพวกเขาจะดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับกระบวนงาน ซึ่งจะทำให้การปรับระบบใช้งานจริงดำเนินไปอย่างเชื่องช้า

    การย้ายไปสู่ ERP เป็นโครงการที่มีขอบเขตหลายเรื่องมาก และตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องคิดหนัก นอกจากการวางงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของซอฟต์แวร์แล้ว ผู้บริหารทางการเงินต้องเตรียมงบประมาณให้ครอบคลุมค่าที่ปรึกษา กระบวนการทำงานใหม่ และการทดสอบความเข้ากันได้กับระบบอื่นๆ การประเมินค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงในภายหลังได้องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ธุรกิจของคุณก็ใช้ ERP ได้
ธุรกิจกับ ERP

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

10 เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้อินเตอร์เน็ต
จากการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ธุรกิจ และปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตของโลกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบธุรกิจ จนนำธุรกิจของตนเองมาไว้บนอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

5 เหตุผลที่บริษัทเลือกใช้ ERP
บริษัทคุณใช้ ERP แล้วรึยัง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ERP กับอุตสาหกรรมอาหาร
ในแง่ของสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารมีอายุการเก็บและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลงตามเวลา ดังนั้นการจัดการด้านสินค้าคงคลังจึงต้องการความละเอียดมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

หลักการตลาดเบื้องต้นที่ SMEs ต้องรู้
เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตไปในทิศทางที่ดี สามาุรถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รักษาส่วนแบ่งของตลาดให้ได้มากที่สุดโดยใช้ต้นทุนให้คุ้มกับต้นทุนในการพัฒนา

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ธุรกิจเกี่ยวข้องอย่างไรกับอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ มันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การทำงานหรือแม้แต่เวลาพักผ่อน ในช่วงแรกๆอาจจะมีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่ง e-mail จากนั้นก็ได้ขยายเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี จนถึงกลุ่มแม่บ้านนักช้อปที่หันมาจับจ่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ทำไมธุรกิจจึง "ล้ม" ได้
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดกิจการลงภายในสี่-ห้าปีแรก เกิดอะไรขึ้น? พวกเขาทำอะไรผิด? คงไม่มีใครที่คิดจะทำธุรกิจแล้วอยากจะให้ปิดตัวในเร็ววัน ฉะนั้นคุณจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กปิดตัว เพื่อจะได้หาทางป้องกันหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

เครดิตลิงค์โน้ต (CLN)
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกียวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภท Credit Linked Note (CLN)บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้วมันคืออะไร Credit Linked Note มันมีลักษณะอย่างไร มีความเสี่ยงอะไรจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้บ้าง และเราได้รับประโยชน์จากการลงทุนในตราสารประเภทนี้อย่างไร

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

เป็นผู้นำธุรกิจด้วยแนวคิด e-Business
ในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ณ ปัจจุบันทำให้ธุรกิจขนาดเล็กค่อย ๆ ลดจำนวนลงอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเงินทุน ความเสี่ยงในโลกธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถจะขยายกิจการหรือแม้กระทั่งส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งหากจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองก็อาจจะก่อให้เกิดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยที่เรายังไม่ทราบว่าสินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากน้อยเพียงใด

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หากเราไม่มีการจัดการและการบริหารที่ดี

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์