ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กัณฑิมา ชุมแก้ว
ตำแหน่ง IT

สิ่งที่คุณควรรู้เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้ซอฟท์แว Visual Basic ซึ่งมีการทำงานบนเคร

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Visual Basic
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:49:44 14/03/2011
  Page View (2670) แบ่งปัน

สิ่งที่คุณควรรู้เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้ซอฟท์แว Visual Basic ซึ่งมีการทำงานบนเครือข่าย Server Client

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการขั้นพื้นฐานและ SQL Server Visual

2. ข้อมูลเบื้องต้นของโดเมนที่คุณต้องการในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ

3. สำหรับตัวอย่างของโดเมน Domain บัญชีหรือสินค้าคงคลัง

4. ข้อมูลเบื้องต้นของ Client / Server Application Development กับ Visual Basic (Visual Basic) และ SQL Server หรือ C # และ SQL Server

5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย

6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งติดตั้ง SQL Server กับ Client / Server Network

7. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการตั้งค่า Active Directory Services บน Client / Server Network

8. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวความคิดของ Domain Controller ใน Windows Network

9. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลใน SQL Server

10. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้ Windows รับรองความถูกต้องใน SQL Server

11. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ Windows การตรวจสอบสิทธิ์ใน SQL Server

12. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้ SQL Server Authentication

13. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างการเข้าสู่ระบบใน SQL Server

14. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของฐานข้อมูลใน SQL Server

15. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ใน SQL Server

16. ความรู้เกี่ยวกับการวิสาหกิจของ SQL Server

17. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ของ SQL Server

18. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล

19. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตารางที่ใช้ SQL Script

20. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคีย์หลักและคีย์ต่างประเทศ

21. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างดัชนีแบบกลุ่มและดัชนีนอกแบบกลุ่ม

22. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างการเชื่อมต่อจาก Visual Basic กับของ SQL Server ผ่านเครือข่าย

23. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัตถุเชื่อมต่อ

24. ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Command Object, คุณสมบัติและวิธีการของ

25. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัตถุ Recordset ใน Visual Basic (Visual Basic) การประยุกต์ใช้

26. ความรู้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server ADO

27. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ใน retreiving absic ภาพที่ได้จากฐานข้อมูล SQL Server ไป Server Client Network

28. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัตถุหลายคำสั่งที่ใช้เชื่อมต่อเดียว

29. ความรู้เกี่ยวกับการระบุผู้ให้บริการข้อมูล OLEDB ใน Visual Basic (Visual Basic) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

30. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านไปยัง SQL Server ผ่านเครือข่ายโดยใช้ Visual Basic (VB)

31. แทรกความรู้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ New Record ใน SQL โดยใช้ Visual Basic (VB)

32. ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงและบันทึกการลบโดยใช้วิธีการดำเนินการใน Visual Basic

33. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บโดยใช้ Command Object

34. ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Parameter Input และ Output Parameter

35. ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Dynamic Recordsets, Keyset Recordsets, Static Recordsets, Recordsets ส่งต่อเฉพาะ

36. สร้างความรู้ของลูกค้าด้านข้างเท่านั้น Recordsets

37. ความรู้เกี่ยวกับกำหนดล็อคสำหรับลูกค้า Recordsets ด้านข้าง

38. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและผูกมัดตัวควบคุมเพื่อ Recordset

39. ความรู้เกี่ยวกับการเรียกเขตของ Recordsets

40. ความรู้ของตนเองอาศัยการควบคุมการใช้การเขียนโปรแกรม Visual Basic

41. มีความรู้เพิ่มใหม่บันทึกปรับเปลี่ยนและลบบันทึกการใช้ Visual Basic

ขอขบคุณ http://visualbasicdotnet.wordpress.com/องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ

ความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ว่าแม้การบริหารงานเพื่อให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้องค์การอยู่รอด อยู่ได้นานก็คือ “มนุษย์ในองค์การ”


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

Visual Basic Tutorial -- การฝึกอบรม VB Online -- เรียนรู้ Visual Basic

Visual Basic (VB) เป็นโปรแกรมภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยระดับมืออาชีพสำหรับ Microsoft Windows มันทำให้การใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง Graphical User Interface


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ประวัติความเป็นมาของ Keyboard
หากพูดถึงแป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่า ทุกคนคงคุ้นชินกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ดี จนอาจมองข้ามไปด้วยซ้ำ วันนี้ ITeXcite.com จึงขอมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา และรุ่นต่างๆ ของแป้นพิมพ์อักขระนี้กันครับ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

ภารกิจ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานใหม่ พนักงานเก่า ก็ต้องมีการพัฒนากัน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา พนักงานก็ คือ การฝึกอบรมนั่นเอง


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร
กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร บริษัทที่มีการปฏิบัติงานมานานๆ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานมาสักระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องมือ competency และ BSC มาพอสมควร ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาแปลผล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคนได้ว่า คนในองค์การของเรา มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตหรือไม่ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถได้มีโอกาสได้เติบโตเร็วกว่าพนักงานที่มีศักยภาพต่ำกว่า นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนกระตุ้นให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลางให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมเหมือนกับพนักงานที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนอยากจะนำเสนอการใช้เครื่องมือดังกล่าว มาทำให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างไร และสามารถแยกพนักงานที่มีศักยภาพสูง และพนักงานที่มีศักยภาพต่ำ เพื่อจะได้วิเคราะห์คนในองค์การได้ถูกต้องว่า คนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้หรือไม่

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ทำไมต้อง Social CRM

สำหรับนักการตลาดสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Social Media คงจะต้องได้ยินคำว่า Social CRM เป็นแน่ และก็เชื่อว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ คุณจะต้องนึกว่ามันต่างอย่างไรกับ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เคยรู้จัก หรือมันเป็นการเล่นคำของสื่อ Social Media หรือ CRM เป็นแน่


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เร่งสปีดให้ Windows 7 boot เร็วยิ่งขึ้น
แม้ว่า Windows 7 ที่เราใช้กันจะสามารถบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า หากเราใช้โพรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์ (multi-core) เรายังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับการบูตได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าต้นนั้น Windows 7 จะใช้คอร์เพียง 1 คอร์ในการบูต แต่เราสามารถปรับจำนวนคอร์ที่ใช้

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคนิคการวาง ตัวเมื่อเริ่มเข้าทำงานใหม่
ความสำเร็จในการทำงานนั้น นอกจากความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแล้ว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลย แม้เราจะทำงานเก่งเพียงใด แต่ถ้าเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เกิดความขัดแย้งกันตลอด งานที่ทำร่วมกันก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้วยดี เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการวางตัวเพื่อลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมาฝากกันค่ะ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้ดี และการเตรียมตัวก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบ การศึกษา ซึ่งในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทำมี อีกมาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว