ข้อมูลองค์ความรู้โดย
จรรรงค์ โมรา
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Google กำลังพัฒนามือถือแปลภาษาพูด

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Internet
  ลงข้อมูลเมื่อ 00:36:41 18/03/2011
  Page View (2050) แบ่งปัน

Google กำลังพัฒนามือถือแปลภาษาพูด

รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะทำให้มือถือสามารถแปลภาษาต่างประเทศระหว่างที่สนทนาได้แทบจะทันที ทำให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างสะดวกยิ่งขึั้น โดยทางกูเกิ้ลคาดว่า มือถือแปลภาษา (speech-to-speech translation phone) จะพัฒนาให้ใช้งานได้ในระดับที่ยอมรับได้ภายในอีกสองสามปีข้างหน้านี้

ซอฟต์แวร์มือถือแปลภาษาพูดจะพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนันคือ "รู้จำเสียง" (voice recognition) และระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (automatic translation) กูเกิ้ลหวังว่า มือถือแปลภาษาพูดจะสามารถพัฒนาได้สำเร็จภายในสองถึงสามปี ถ้าหากทำงานได้จริง มันจะสามารถแปลภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างกันทั่วโลกได้มากกว่า 6,000 ภาษา

กูเกิ้ลได้พัฒนาระบบแปลภาษาบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยการสแกนข้อความจากเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบันกูเกิ้ลสามารถแปลภาษาต่างๆ ได้มากถึง 52 ภาษา (รวมภาษา Haitian Creole เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) ในขณะเดียวกันกูเกิ้ลยังได้พัฒนาระบบรู้จำเสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มือถือสามารถสั่งให้สืบค้นเว็บด้วยเสียงพูดเข้าไปในมือถือแทนการพิมพ์เข้าไปได้ เมื่อนำสองเทคโนโลยีมาเรียงร้อยการทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้มือถือแปลภาษาพูดได้ในที่สุด

มือถือแปลภาษาพูดของกูเกิ้ลที่เกิดจากการผนวกสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือ ซอฟต์แวร์จะสามารถเข้าใจเสียงของผู้พูด และสามารถแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่ผู้รับเข้าใจ โดยการทำงานของซอฟต์แวร์จะเลียนแบบการตีความของมนุษย์ ซึ่งมือถือจะสามารถวิเคราะห์ "แพคเกจ" ของเสียงพูด และฟังจนเข้าใจความหมายของคำทุกคำจนกลายเป็นกลุ่มคำ หรือวลี ก่อนที่จะพยายามแปลความหมายออกมา ทำให้มันมีความถูกต้องในความหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประมวลผลที่ซับซ้อนนี้ ยังหมายถึงต้องการความต้องการซีพียูที่เร็วกว่านี้ด้วย (ข้างล่างนี้เป็นคลิปของมือถือ ชื่อว่า pomegranate phone ซึ่งนอกจากจะมีฟีเจอร์ครอบจักรวาลแล้ว มันยังมีฟังก์ชันแปลภาษาพูดด้วย)

ข้อมูลจาก.....http://www.arip.co.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Routing Protocol
routing Protocol ความหมายของ routing protocol คือ Protocol ที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร Routing table โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ network layer

โดย... จรรรงค์ โมรา

อีเธอร์เน็ต ( Ethernet)
อีเธอร์เน็ต ( Ethernet) เป็นชื่อเรียกวิธีการสื่อสารในระดับล่างหรือที่เราเรียกว่าโปรโตคอล ( Protocol) ของระบบ LAN ชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดย 3 บริษัทใหญ่คือบริษัท Xerox Corporation, Digital Equipment Corporation (DEC) และ Intel ในปี ค.ศ. 1976

โดย... จรรรงค์ โมรา

โปรแกรมระบบเครื่อข่าย NetWare
NetWare เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS = Network Operating System ของบริษัท โนเวลล์ อิงค์ ( Novell Inc. ) ซึ่งมักจะเรียกว่า Novell NetWare ซึ่งมีหลาย Version เช่น 2.15 , 3.11 , 3.12 , 4.0 , 4.11 , 4.12 , 5.0 , 6.0 เป็นต้น โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

โดย... จรรรงค์ โมรา

การบริหารจัดการเวลา
เวลาเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ที่ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิด คนเรามีเวลาคนละ 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเท่า ๆ กัน แต่คนทำงานจะประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิผลได้ไม่เท่าเทียมกัน

โดย... จรรรงค์ โมรา

GDP และ GNP
หลักการจำง่าย ๆ ที่ใช้จำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของ GDP และ GNP ก็คือ ให้จำตัวย่อตัวกลาง คือ “Domestic” และ “National” แปลว่า การคิดว่าเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการเฉพาะที่อยู่ในประเทศ ไม่ต้องคิดว่าชาติใดเป็นผู้ผลิต

โดย... จรรรงค์ โมรา

โปรโตคอล (Protocol)
โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมาใช้กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารได้สำเร็จ

โดย... จรรรงค์ โมรา

ภาพลักษณ์องค์กร
ในวงการธุรกิจจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีในเรื่องภาพลักษณ์องค์การที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานในหน่วยงานเป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสำหรับในแวดวงราชการมีผู้นำแนวคิดภาพลักษณ์องค์การมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคืการบ้างแล้วก่อนที่จะกล่าวลึกลงไป ในรายละเอียดนั้น ลองมาศึกษาคำว่า "ภาพลักษณ์" กันก่อน

โดย... จรรรงค์ โมรา

ความรู้เรื่อง อุปกรณ์ Backup เพื่อการสำรองข้อมูล
หากมองย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีก่อน การพูดถึงฮาร์ดดิสก์ขนาดสัก 2 GB นั้นถือว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่แสนจะเพียงพอสำหรับผู้ใช้โดยทั่วๆ ไปแล้ว เพราะไฟล์สมัยก่อน อาทิ ไฟล์เอกสารเวิร์ดเต็มที่ 50 หน้า ก็ขนาดไม่กี่ร้อย KB เท่านั้น หมายความว่าฮาร์ดดิสก์ 2 GB จะเก็บข้อมูลได้ถึง 2 พันล้านตัวอักษร หรือถ้าเป็นไฟล์เวิร์ดตามตัวอย่างก็ได้ถึง 20 ล้านไฟล์ด้วยกัน หลายท่านคิดว่า ยังไงก็ไม่มีวันใช้หมดเป็นแน่ ผ่านไปไม่นาน แหล่งเก็บข้อมูลขนาดนั้นกลายเป็นสิ่งที่กระจิริด ไปเสียแล้ว

โดย... จรรรงค์ โมรา

อยากได้งาน แต่ไม่มีประสบการณ์ทำไงดี ?
ตอนนี้ใกล้จบปีการศึกษาแล้ว เลยมีน้อง ๆ นักศึกษาเขียนเข้ามาถาม และเล่าให้ฟังว่าเขาได้เริ่มลองหางานที่สนใจในหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว แต่บริษัทที่ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนมากต้องการคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้น

โดย... จรรรงค์ โมรา

VISION ของนักบริหายุคไฮเทค
ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2536 ของชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือนได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษเรื่อง "VISION ของนักบริหารยุคไฮเทค" โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ ดร.รุ่ง แก้วแดง อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นานานุกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทเงินทุน บางกอกเงินทุน จำกัด และดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาในการเสวนามีสาระน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน

โดย... จรรรงค์ โมรา