ข้อมูลองค์ความรู้โดย
จรรรงค์ โมรา
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Google กำลังพัฒนามือถือแปลภาษาพูด

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Internet
  ลงข้อมูลเมื่อ 00:36:41 18/03/2011
  Page View (1976) แบ่งปัน

Google กำลังพัฒนามือถือแปลภาษาพูด

รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะทำให้มือถือสามารถแปลภาษาต่างประเทศระหว่างที่สนทนาได้แทบจะทันที ทำให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างสะดวกยิ่งขึั้น โดยทางกูเกิ้ลคาดว่า มือถือแปลภาษา (speech-to-speech translation phone) จะพัฒนาให้ใช้งานได้ในระดับที่ยอมรับได้ภายในอีกสองสามปีข้างหน้านี้

ซอฟต์แวร์มือถือแปลภาษาพูดจะพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนันคือ "รู้จำเสียง" (voice recognition) และระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (automatic translation) กูเกิ้ลหวังว่า มือถือแปลภาษาพูดจะสามารถพัฒนาได้สำเร็จภายในสองถึงสามปี ถ้าหากทำงานได้จริง มันจะสามารถแปลภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างกันทั่วโลกได้มากกว่า 6,000 ภาษา

กูเกิ้ลได้พัฒนาระบบแปลภาษาบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยการสแกนข้อความจากเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบันกูเกิ้ลสามารถแปลภาษาต่างๆ ได้มากถึง 52 ภาษา (รวมภาษา Haitian Creole เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) ในขณะเดียวกันกูเกิ้ลยังได้พัฒนาระบบรู้จำเสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มือถือสามารถสั่งให้สืบค้นเว็บด้วยเสียงพูดเข้าไปในมือถือแทนการพิมพ์เข้าไปได้ เมื่อนำสองเทคโนโลยีมาเรียงร้อยการทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้มือถือแปลภาษาพูดได้ในที่สุด

มือถือแปลภาษาพูดของกูเกิ้ลที่เกิดจากการผนวกสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือ ซอฟต์แวร์จะสามารถเข้าใจเสียงของผู้พูด และสามารถแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่ผู้รับเข้าใจ โดยการทำงานของซอฟต์แวร์จะเลียนแบบการตีความของมนุษย์ ซึ่งมือถือจะสามารถวิเคราะห์ "แพคเกจ" ของเสียงพูด และฟังจนเข้าใจความหมายของคำทุกคำจนกลายเป็นกลุ่มคำ หรือวลี ก่อนที่จะพยายามแปลความหมายออกมา ทำให้มันมีความถูกต้องในความหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประมวลผลที่ซับซ้อนนี้ ยังหมายถึงต้องการความต้องการซีพียูที่เร็วกว่านี้ด้วย (ข้างล่างนี้เป็นคลิปของมือถือ ชื่อว่า pomegranate phone ซึ่งนอกจากจะมีฟีเจอร์ครอบจักรวาลแล้ว มันยังมีฟังก์ชันแปลภาษาพูดด้วย)

ข้อมูลจาก.....http://www.arip.co.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
อีเธอร์เน็ต ( Ethernet)
อีเธอร์เน็ต ( Ethernet) เป็นชื่อเรียกวิธีการสื่อสารในระดับล่างหรือที่เราเรียกว่าโปรโตคอล ( Protocol) ของระบบ LAN ชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดย 3 บริษัทใหญ่คือบริษัท Xerox Corporation, Digital Equipment Corporation (DEC) และ Intel ในปี ค.ศ. 1976

โดย... จรรรงค์ โมรา

Routing Protocol
routing Protocol ความหมายของ routing protocol คือ Protocol ที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร Routing table โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ network layer

โดย... จรรรงค์ โมรา

โปรแกรมระบบเครื่อข่าย NetWare
NetWare เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS = Network Operating System ของบริษัท โนเวลล์ อิงค์ ( Novell Inc. ) ซึ่งมักจะเรียกว่า Novell NetWare ซึ่งมีหลาย Version เช่น 2.15 , 3.11 , 3.12 , 4.0 , 4.11 , 4.12 , 5.0 , 6.0 เป็นต้น โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

โดย... จรรรงค์ โมรา

การบริหารจัดการเวลา
เวลาเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ที่ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิด คนเรามีเวลาคนละ 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเท่า ๆ กัน แต่คนทำงานจะประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิผลได้ไม่เท่าเทียมกัน

โดย... จรรรงค์ โมรา

GDP และ GNP
หลักการจำง่าย ๆ ที่ใช้จำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของ GDP และ GNP ก็คือ ให้จำตัวย่อตัวกลาง คือ “Domestic” และ “National” แปลว่า การคิดว่าเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการเฉพาะที่อยู่ในประเทศ ไม่ต้องคิดว่าชาติใดเป็นผู้ผลิต

โดย... จรรรงค์ โมรา

โปรโตคอล (Protocol)
โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมาใช้กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารได้สำเร็จ

โดย... จรรรงค์ โมรา

ภาพลักษณ์องค์กร
ในวงการธุรกิจจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีในเรื่องภาพลักษณ์องค์การที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานในหน่วยงานเป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสำหรับในแวดวงราชการมีผู้นำแนวคิดภาพลักษณ์องค์การมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองคืการบ้างแล้วก่อนที่จะกล่าวลึกลงไป ในรายละเอียดนั้น ลองมาศึกษาคำว่า "ภาพลักษณ์" กันก่อน

โดย... จรรรงค์ โมรา

ความรู้เรื่อง อุปกรณ์ Backup เพื่อการสำรองข้อมูล
หากมองย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีก่อน การพูดถึงฮาร์ดดิสก์ขนาดสัก 2 GB นั้นถือว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่แสนจะเพียงพอสำหรับผู้ใช้โดยทั่วๆ ไปแล้ว เพราะไฟล์สมัยก่อน อาทิ ไฟล์เอกสารเวิร์ดเต็มที่ 50 หน้า ก็ขนาดไม่กี่ร้อย KB เท่านั้น หมายความว่าฮาร์ดดิสก์ 2 GB จะเก็บข้อมูลได้ถึง 2 พันล้านตัวอักษร หรือถ้าเป็นไฟล์เวิร์ดตามตัวอย่างก็ได้ถึง 20 ล้านไฟล์ด้วยกัน หลายท่านคิดว่า ยังไงก็ไม่มีวันใช้หมดเป็นแน่ ผ่านไปไม่นาน แหล่งเก็บข้อมูลขนาดนั้นกลายเป็นสิ่งที่กระจิริด ไปเสียแล้ว

โดย... จรรรงค์ โมรา

อยากได้งาน แต่ไม่มีประสบการณ์ทำไงดี ?
ตอนนี้ใกล้จบปีการศึกษาแล้ว เลยมีน้อง ๆ นักศึกษาเขียนเข้ามาถาม และเล่าให้ฟังว่าเขาได้เริ่มลองหางานที่สนใจในหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว แต่บริษัทที่ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนมากต้องการคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้น

โดย... จรรรงค์ โมรา

Internet Routing
Router เป็นงานที่สำคัญที่สุดจะได้รับแพ็กเก็ตที่ส่งไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง โดยเส้นทาง packets อาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูล ไม่สอดคล้องตารางเส้นทางจะนำไปสู่เส้นทางวงและตในส่วนติดต่อระหว่างรอบติดกันสองถูกส่ง คนมากหวังว่าเราเตอร์ทั้งหมดจะมีลู่อย่างรวดเร็ว Convergence สามารถกำหนดเป็นทางการของวัดทั้งหมดเตอร์เครือข่ายดูเอกฉันท์ของความเร็วของหน่วย จะหวังว่าลู่มีขนาดเล็กมากเนื่องจากเราเตอร์นี้ในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายแม้ใน topology

โดย... จรรรงค์ โมรา