ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายไปรเมศร์ โสพจน์
ตำแหน่ง IT

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Employment
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:20:21 18/03/2011
  Page View (2755) แบ่งปัน

       ทรัพยากรมนุษย์ (หรือบุคลากร) การจัดการในความรู้สึกของการได้รับสิ่งที่ดำเนินการผ่านคน มันเป็นส่วนสำคัญของความรับผิดชอบของผู้จัดการทุกครั้ง แต่หลายองค์กรพบว่าข้อได้เปรียบในการสร้างหมวดผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าที่ทำงานทรัพยากรมนุษย์จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

       "คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา"เป็นความคิดโบราณที่เป็นสมาชิกของทีมผู้บริหารระดับสูงจะไม่มีใครใด ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับ แต่ความเป็นจริงสำหรับองค์กรที่เป็นที่คนของพวกเขายังคงอยู่

       - ภายใต้มูลค่า

       - ภายใต้การฝึกอบรม

       - ภายใต้การใช้ประโยชน์

       - แรงบันดาลใจได้ไม่ดี

       - ความสามารถในการทำงานได้ดีด้านล่างจริงของพวกเขา

       อัตราการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่หันหน้าไปทางที่ไม่เคยมีมากขึ้นและองค์กรจะต้องดูดซับและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ในการที่จะใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่จะเผชิญความท้าทายนี้องค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีคนที่เหมาะสมมีความสามารถในการส่งมอบกลยุทธ์

       ตลาดสำหรับคนมีความสามารถที่มีทักษะการแข่งขันและมีราคาแพง การในพนักงานใหม่สามารถก่อกวนให้กับพนักงานที่มีอยู่ นอกจากนี้จะต้องใช้เวลาในการพัฒนา'การรับรู้ทางวัฒนธรรม', ผลิตภัณฑ์กระบวนการ / ความรู้ / องค์กรและประสบการณ์สำหรับพนักงานใหม่

       ในฐานะองค์กรที่แตกต่างกันในขนาดที่มีวัตถุประสงค์ที่ฟังก์ชันความซับซ้อนก่อสร้าง,, ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและอุทธรณ์เป็นนายจ้างจึงจะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่ในที่สุดจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำงานคือการ" ให้มั่นใจได้ว่าตลอดเวลาธุรกิจเป็นพนักงานให้บริการอย่างถูกต้องตามจำนวนที่เหมาะสมของผู้ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความต้องการ "ซึ่งก็คือไม่ overstaffed หรือมีพนักงานไม่พอในการรวมหรือ ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยใดอย่างหนึ่งหรืองานเกรด

       ภาพรวมฟังก์ชั่นและกลยุทธ์สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

       ปัญหาเหล่านี้กระตุ้นความคิดดีออกกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความแม่นยำและรายละเอียดของบอกว่ากลยุทธ์การตลาด ความล้มเหลวในการไม่ต้องสร้างขึ้นมาอย่างระมัดระวังกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถและอาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวในกระบวนการทางธุรกิจของตัวเอง

       ตั้งค่าของทรัพยากรที่นี้มีให้บริการเพื่อส่งเสริมความคิดกระตุ้นการอภิปรายวินิจฉัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรและพัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เสียงสำหรับองค์กรของคุณ เราเริ่มต้นด้วยการดูที่เจ็ดทำงานของร่างกายมนุษย์การจัดการทรัพยากรซึ่งเห็นความแตกต่างได้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น

       ต่อไปนี้ในจากที่นี้เรามองภาพรวมของ การกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์

       สุดท้ายมีคำถามบางอย่างถูกวางในรูปแบบของ การจัดการทรัพยากรบุคคลการวินิจฉัยระบบ ตรวจสอบรายการสำหรับคุณที่จะต้องพิจารณาซึ่งอาจพิสูจน์ว่ามีประโยชน์สำหรับคุณที่จะคิดเกี่ยวกับเวลาการวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคุณสำหรับในองค์กรของคุณหากพวกเขาเป็นอย่างแท้จริง"ของคุณมีค่ามากที่สุด สินทรัพย์."

ข้อมูลจาก accel-team.com

องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
แนวคิดการบริหารในการว่าจ้างพนักงาน สิ่งสำคัญที่มักจะถูกมองข้าม
ในช่วงที่เศรษฐกิจดี ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เรามักจะพบในบริษัททั่วๆ ไปก็คือการว่าจ้างพนักงานใหม่กันขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างในระดับกว้างที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง อย่างไรก็ดีในปัจจุบันแนวโน้มการว่าจ้างพนักงานใหม่ๆ ก็มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

โดย... นายไปรเมศร์ โสพจน์

บุกตลาดแรงงานด้วย Employment Branding
ปัจจุบันในการสร้างตลาดแรงงานสามารถทำได้อย่างหลากหลาย Employment Branding ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการสร้างตลาดแรงงานได้ดีในอันดับหนึ่ง

โดย... นายไปรเมศร์ โสพจน์

ปรับพฤติกรรมด้วยสภาพแวดล้อมด้าน HR หัวใจมาร์เก็ตติ้ง :
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเราได้จริงๆ สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวอาคารบ้านเรือน เฟอรนิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น ยังรวมไปถึงบรรยากาศ รูป รส กลิ่น เสียง อะไรต่ออะไรที่เป็นผัสสะ (หมายถึง สัมผัส การกระทบ การแตะต้องที่ให้เกิดความรู้สึก)

โดย... นายไปรเมศร์ โสพจน์