ข้อมูลองค์ความรู้โดย
พัชรา กาญจนวิวิญ
ตำแหน่ง IT

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Security
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:48:19 31/03/2011
  Page View (1697) แบ่งปัน

 

 ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก เพราะเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและพาณิชย์ในด้านต่างๆ ช่วยในเรื่องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการติดต่อสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้โดยทั่วไป ยังไม่เห็นความสำคัญ ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู้ในการใช้งานและวิธีป้องกัน หรืออาจคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมาก ในการใช้งาน แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองแล้ว ก็ทำให้ตนเองเดือดร้อน เช่น การไปโพสข้อความลงกระทู้ (Webboard) แล้วทำให้ผู้อื่นเสียหาย และตนเองนึกว่าจะไม่มีใครรู้ ว่าตนเองป็นใคร การถูกขโมย account อินเทอร์เน็ตไปใช้งาน การถูกขโมยเลขที่บัตรเครดิตไปใช้งาน การถูกลบข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการถูกปล่อยไวรัสมาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการได้รับอีเมล์ขยะเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เราสามารถป้องกัน
 
    การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยได้ดังนี้
    1. การตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ ควรใช้คำที่สุภาพ และไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่น เช่น ที่ www.pantip.com เป็นต้น 
    2. ไม่ควรให้ Account อินเทอร์เน็ตกับบุคลอื่นไปใช้งานและควรเปลี่ยนpassword อย่างน้อย 1 เดือน การตั้ง password ใหม่ ควรตั้งไม่ต่ำกว่า 7-8 ตัวโดยใช้ ตัวเลขผสมตัวอักษร เช่น 255wcit1 ถ้าในกรณีที่รู้ว่า Account ตนเองมีปัญหา ในการใช้งาน ให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ทันที
    3. ระวังการจ่ายเงินสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะอาจจะมีผู้อื่น คอยดักจับเลขที่บัตรเครดิตเรา ในการใช้งานได้ ดังนั้นควรตรวจสอบ ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ว่ามีระบบความปลอดถัยหรือไม่ ก่อนทำการสั่งซื้อ
    4. ควรทำการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น Windows Internet Explorer และ Outlook Express เป็นต้น จากเว็บไซต์ http://www.microsoft.com
    5. ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 โปรแกรม 
    6. ไม่ควร Download โปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
    7. ไม่ควรรับโปรแกรม หรือเปิดไฟล์ต่าง ๆ จากบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักผ่านการใช้งานโปรแกรม MSN, IRC, Pirch และ e-Mail เป็นต้น และปัจจุบันเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าไม่ควรรับไฟล์ใด ๆ แม้จากคนที่เรารู้จักหากไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ส่งว่าได้ส่งไฟล์มา เพราะปัจจุบันมีไวรัสหรือมัลแวร์ที่สามารถปลอมตัว หรือใช้โปรแกรมของผู้ส่งไปยังผู้รับได้ เมื่อรับมาก็คือการรับไวรัสเข้ามายังเครื่องนั่นเอง 
    8. ไม่ควรนำ E-mail ของตนเองไปลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เพราะจะทำให้ได้รับจดหมายขยะ จากเว็บไซต์โฆษณาสินค้า หรือเว็บไซต์ที่มีไวรัส
    9. ถ้าต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถติดตั้งโปรแกรม Personal Firewall บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกเข้าสู่เครื่องผู้ใช้

       ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก เพราะเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและพาณิชย์ในด้านต่างๆ ช่วยในเรื่องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการติดต่อสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้โดยทั่วไป ยังไม่เห็นความสำคัญ ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู้ในการใช้งานและวิธีป้องกัน หรืออาจคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมาก ในการใช้งาน แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองแล้ว ก็ทำให้ตนเองเดือดร้อน เช่น การไปโพสข้อความลงกระทู้ (Webboard) แล้วทำให้ผู้อื่นเสียหาย และตนเองนึกว่าจะไม่มีใครรู้ ว่าตนเองป็นใคร การถูกขโมย account อินเทอร์เน็ตไปใช้งาน การถูกขโมยเลขที่บัตรเครดิตไปใช้งาน การถูกลบข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการถูกปล่อยไวรัสมาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการได้รับอีเมล์ขยะเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เราสามารถป้องกัน     

การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยได้ดังนี้

     1. การตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ ควรใช้คำที่สุภาพ และไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่น เช่น ที่ www.pantip.com เป็นต้น     

     2. ไม่ควรให้ Account อินเทอร์เน็ตกับบุคลอื่นไปใช้งานและควรเปลี่ยนpassword อย่างน้อย 1 เดือน การตั้ง password ใหม่ ควรตั้งไม่ต่ำกว่า 7-8 ตัวโดยใช้ ตัวเลขผสมตัวอักษร เช่น 255wcit1 ถ้าในกรณีที่รู้ว่า Account ตนเองมีปัญหา ในการใช้งาน ให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ทันที    

     3. ระวังการจ่ายเงินสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะอาจจะมีผู้อื่น คอยดักจับเลขที่บัตรเครดิตเรา ในการใช้งานได้ ดังนั้นควรตรวจสอบ ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ว่ามีระบบความปลอดถัยหรือไม่ ก่อนทำการสั่งซื้อ    

     4. ควรทำการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น Windows Internet Explorer และ Outlook Express เป็นต้น จากเว็บไซต์ http://www.microsoft.com    

     5. ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 โปรแกรม     

     6. ไม่ควร Download โปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ    

     7. ไม่ควรรับโปรแกรม หรือเปิดไฟล์ต่าง ๆ จากบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักผ่านการใช้งานโปรแกรม MSN, IRC, Pirch และ e-Mail เป็นต้น และปัจจุบันเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าไม่ควรรับไฟล์ใด ๆ แม้จากคนที่เรารู้จักหากไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ส่งว่าได้ส่งไฟล์มา เพราะปัจจุบันมีไวรัสหรือมัลแวร์ที่สามารถปลอมตัว หรือใช้โปรแกรมของผู้ส่งไปยังผู้รับได้ เมื่อรับมาก็คือการรับไวรัสเข้ามายังเครื่องนั่นเอง     

     8. ไม่ควรนำ E-mail ของตนเองไปลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เพราะจะทำให้ได้รับจดหมายขยะ จากเว็บไซต์โฆษณาสินค้า หรือเว็บไซต์ที่มีไวรัส    

     9. ถ้าต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถติดตั้งโปรแกรม Personal Firewall บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกเข้าสู่เครื่องผู้ใช้

 

ข้อมูลจาก  http://www.it.coj.go.th

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การทำความสะอาด PC ของคุณทั้งภายในและภายนอก
ในการทำความสะอาดเครื่อง PC จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุเวลาการใช้งานที่ยาวนาน

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

การดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายเพื่อรักษาให้หน้าจอ Touch Screen ของคุณมีอายุการใช้งานได้นาน

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

มาทำน้ำอนิเมชั่นแบบสุดๆ กันเถอะ : RealFlow4
ในการทำอนิเมชั่นให้ภาพดูเหมือนจริงจะต้องรู้แนวทางการทำงานของโปรแกรม และรู้หลักการทำงานของโปรแกรม

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

วิธีดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอคลิป แบบง่ายๆ จาก youtube
เวลาที่เราดู VDO จาก youtube แล้วเราอยากเก็บมาไว้ส่วนตัว สามารถทำได้แล้ว แค่วิธีการง่ายๆเอง

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

หลังจากเลิกเล่นเน็ตแล้วลบไฟล์ขยะ ช่วยลดปัญหาไวรัสได้
ในการเล่นอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้ง ท่านรู้ไหมว่าอาจจะมีไวรัสบางตัวเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของท่านได้

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น Visual Basic (VB)
วิชวลเบสิกเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและยังเป็นโปรแกรมที่สามารถนำโปรแกรมประยุกต์หลาย ๆ โปรแกรมมารวมกันในโปรแกรมเดียว และยังสามารถประยุกต์ใช้คอมโพเนนต์ของวิชวลเบสิกที่มีเตรียมไว้ให้แล้วได้อีก

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

ฟิต"แบตเตอรี่"เดือนละครั้ง ฟื้น"พลัง"ให้โน้ตบุ๊คตัวเก่งของคุณได้
เมื่อโน้ตบุ๊ค (notebook) ตัวเก่ง (หรือตัวเก่า) ของคุณ เริ่มทำงานช้าลง ซึ่งคุณผู้อ่านอาจจะสังเกตได้จากการโหลดหน้าเว็บที่ช้าลง รอวิดีโอตั้งนานกว่าจะเริ่มเล่น ตลอดจนความเชื่องช้าของการทำงานส่วนอื่นๆ ทั่วไปจนคุณรู้สึกได้ น่าเสียดายที่ผู้ใช้โน้ตบุ๊คหลายรายในแต่ละปี เลือกใช้วิธีเปลียนแบตเตอรี่ โดยไม่เคยได้ทำให้แบตเตอรี่ฟิตปั๋งเหมือนวันแรกๆ เลยสักครั้ง ทั้งๆ ที่ความจริง มันเป็นกิจกรรมที่ควรทำทุกเดือน โดยเฉพาะหากต้องการให้โน้ตบุ๊คทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ดู

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

แก้แล้ว บั๊ก iPhone เก็บข้อมูล tracking
และแล้ว Apple ก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใช้ iPhone ทั่วโลก นั่นก็คือ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ออกอัพเดตซอฟต์แวร์ iOS เพื่อแก้ปัญหาที่ทำให้ iPhone รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยุ่ (เก็บจาก GPS และ Wi-Fi Hotspot ทีอยู่ใกล้ๆ) ของผู้ใช้เก็บไว้ในไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในเครื่อง ซึ่งผู้ไม่หวังดีสามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปใช้ในการตรวจสอบการเดินทางของเจ้าของเครื่องว่าไปที่ไหนมาบ้างได้

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมด พร้อมรวมทุกข่าวลือ iPhone 5
ถ้าถามถึง iphone 5 ก็จะเป็นกระแสที่โด่งดังในตอนนี้ทุกคนล้วนอยากได้มาครองกันทั้งนั้น

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ

ลือ!!! พร้อมจอ 3D ไม่ง้อแว่น iPad 3
ในขณะที่กระแส iPad 2 กำลังร้อนแรง ข่าวลือเกี่ยวกับ iPad 3 ก็เริ่มมีปล่อยออกมาแล้ว โดยจากรายงานล่าสุด แหล่งข่าวกล่าวว่า สตูดิโอ Hollywood ร่วมมือกับ Apple ในการจำหน่ายคอนเท็นต์ภาพยนต์ 3D บน iPad 3 ซึ่งมาพร้อมกับจอแสดงผลที่สามารถแสดงคอนเท็นต์ 3D ได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องสวมแว่นตาแต่อย่างใด

โดย... พัชรา กาญจนวิวิญ