ข้อมูลองค์ความรู้โดย
anusara iamchim
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

DSL Technology

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   DSL
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:51:00 04/04/2011
  Page View (3173) แบ่งปัน

DSL คืออะไร ?


DSL หรือ Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาในช่วงปลายปี 1989 โดย Joseph Lechleider ซึ่งเป็น ผู้ที่ออกแบบการส่งข้อมูลแบบ Asymmetric โดยให้ความสำคัญในด้านความเร็วในการส่งข้อมูล และเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการส่งข้อมูลจาก Analog มาเป็น Digital ดังเช่นในยุคปัจจุบัน

จากแนวคิดดังกล่าว ได้เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาระบบ ISDN และต่อมา Professor John Cioffi ได้นำมา พัฒนาเป็น DMT (Discrete Multi-Tone) ที่เป็นแนวทางในการแบ่งช่องสัญญาณในสายโทรศัพท์ออกมาเป็นช่องย่อยๆ ช่องละ 4 KHzเพื่อจัดการในการส่ง และรับข้อมูลความเร็วสูงในแต่ละชุดของช่องสัญญาณเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาต่อโดยบริษัท Amatiเพื่อผลิตอุปกรณ์รองรับและกลายเป็น มาตรฐานของเทคโนโลยี DSL ในปัจจุบัน

เทคโนโลยี DSL นั้น นับเป็นเทคโนโลยีที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการรับ - ส่งข้อมูล โดยการใช้โครงข่ายโทรศัพท์เดิมที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบตลอดเวลาในความเร็วที่สูงกว่าการหมุนผ่านโมเด็มอนาล็อก (Dial up modem analog) และยังสามารถทดแทนการเชื่อมต่อแบบ Leased-line หรือ Frame Relay ในองค์กรต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งยังมีราคาต่ำกว่า จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน และคงจะอีกนานกว่าจะมีเทคโนโลยีอื่นๆ มาทดแทน

การทำงานของ DSL

DSL เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานบนระบบสายโทรศัพท์พื้นฐานเดิม (POTS = Plain Old Telephone Service) เป็นหลัก โดยปกติระบบโทรศัพท์พื้นฐานนั้นใช้สายทองแดงแบบ 2 เส้น (Twisted-pair Copper Wire) โดยจะใช้สัญญาณความถี่เพียง 4 KHz สำหรับการส่งสัญญาณเสียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นั่นคือจะใช้สัญญาณความถี่สูงสุดไม่เกิน 8KHz เพื่อรองรับการ สนทนาสองทิศทาง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสายโทรศัพท์สามารถรองรับสัญญาณความถี่ได้ถึง 1.1 MHz นักพัฒนาจึงมองเห็น ความถี่ที่ยังเหลือมากมายมหาศาลนี้ นำมาใช้ประโยชน์และคำตอบคือ DSL นี่เอง และด้วยลักษณะการใช้งานบนสายสัญญาณ เดียวกัน ทำให้ต้องมีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่แยกสัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูลออกจากกัน (จากภาพบน) ในฝั่งผู้ให้บริการเกม จะให้บริการเฉพาะด้านเสียง เมื่อต้องเชื่อมต่อ DSL ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้ DSLAM (DSL Access Multiplexer) เพื่อแยก สัญญาณเสียง ส่งให้ส่วนบริการด้านเสียง (Voice Service) และแยกส่วนข้อมูลออกไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( ISP = Internet Service Provider )องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

โดย... anusara iamchim

ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector graphics) โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เกิดจากการกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ

โดย... anusara iamchim

ความหมายแอนิเมชัน (Animation)
คำว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งคำว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ละติน "animare" ซึ่งมีความมหมายว่าทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้

โดย... anusara iamchim

Ethernet Technology
Ethernet TechnologyIEEE 802.3 ได้พัฒนาให้ Ethernet ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการลด delay ในการส่งข้อมูลลง 10 เท่า .... 10 Gigabit Ethernet สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น ...

โดย... anusara iamchim

แอนิเมชัน
แอนิเมชัน (อังกฤษ: animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง

โดย... anusara iamchim

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน IP Network
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาให้บริการสื่อสาร ผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น VoIP หรือ Voice over IP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ IP Telephony

โดย... anusara iamchim

วิธีการติดตั้ง DRU Wireless LAN
ตรวจสอบว่า Wireless Network Connection ของ notebook ของท่านปิดการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปที่Start > Control Panel > Network Connections

โดย... anusara iamchim

TCP/IP
TCP/IP Protocol Suit เป็นชุดของ Protocol ที่ทำงานพื้นฐาน มี 5 Layer โดยมีสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร และเรียงลำดับข้อมูล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ หลายๆ ระบบ

โดย... anusara iamchim

ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี (IP Telephony)
หลายคนคงเคยได้ยิน VoIP (Voice over Internet Protocol) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเสียงเข้ามาวิ่งอยู่บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่ในส่วนของ IP Telephony

โดย... anusara iamchim

Ethernet Card
ความเป็นมาของ Ethernet Card การ์ดเครือข่ายหรือการ์ดแลน (เรียกทับศัพท์ตามชื่อ LAN Card หรือชื่อเฉพาะของฮาร์ดแวร์ประเภทนี้คือ Network Interface Card - NIC)

โดย... anusara iamchim