ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วรากรณ์ นพรัตน์
ตำแหน่ง it

การสำรองข้อมูล Backup และคืนค่าข้อมูล Restore เว็บไซต์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Backup
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:10:09 04/04/2011
  Page View (2277) แบ่งปัน

เลือกว่าต้องการ สำรองข้อมูล ( Choose Backup ) อะไร ?
     ขั้นแรก ท่านต้องทำการกดเข้าไปที่หัวข้อ สำรองข้อมูล ( Backup ) โดยสามารถ คลิกเข้าไปได้ที่ หัวข้อ "Site Backup" จากหน้า Controlpanel หลัก ซึ่งเมื่อเข้าไปหน้า สำรองข้อมูล แล้วจะพบ หน้าจอ ดังนี้

โดยแต่ละหัวข้อ สามารถ อธิบายได้ดังนี้

Website Data

     เป็นการเลือก สำรองข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งสามารถแบ่งย่อย ได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. Domains Directory
นี้จะเป็น การสำรองไฟล์ ในไดเรกทอรีโดเมน ทั้งหมดของเรา ถ้าเรามี มากกว่าหนึ่งโดเมน โดยการสำรองไฟล์นี้ จะรวมเอา Folder private_html , public_html และ สถิติการเข้าใช้งาน ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
2. Subdomain Lists
นี้จะเป็นการ สำรองไฟล์ ชื่อโดเมนย่อย ที่เราสร้าง วิธีนี้จะไม่สำรองไฟล์ภายใน โดเมนย่อย  เราจะใช้วิธีนี้เมื่อเรามี หลาย ๆ โดเมนย่อย 

E-mail
1. POP Accounts:
  เป็น การสำรองบัญชีรายชื่ออีเมล์ ทั้งหมดของเรา
2. Forwarders
:   เป็น การสำรองบัญชีรายชื่อ Forwarders ( อีเมล์ส่งต่อ ) ทั้งหมดของเรา
3. Autoresponders
:  เป็นการสำรองบัญชีรายชื่อ Autoresponders (อีเมล์ส่งกลับอัตโนมัติ)ทั้งหมดของเรา
4. Vacation Messages
:   เป็น การสำรองบัญชีรายชื่อ Vacation ( อีเมล์ลาพักร้อน ) ทั้งหมดของเรา
5. E-mail Settings
:  เป็น การสำรองบัญชีรายชื่อ Catch All E-mail ( อีเมล์ที่ไม่มีตัวตน ) ทั้งหมดของเรา

FTP

1. FTP Accounts  นี้จะเป็น การสำรองข้อมูลบัญชีรายชื่อ FTP แต่มันจะไม่สำรองไฟล์ใน directory FTP  ถ้าเราต้องการที่จะสำรองข้อมูลใน FTP Directory เราต้องเลือกสำรองข้อมูล วิธี  "Domains Directory" จากหัวข้อด้านบน
2. FTP Settings
  นี้เป็นการสำรองการตั้งค่า FTP ต่าง ๆในระบบของเรา

Databases

1. Back up all User Databases
  นี้เป็นการสำรองฐานข้อมูล ( Backup Database Mysql ) ทั้งหมดในระบบของเรา

ขั้นตอนการสำรองข้อมูล ( Creating Backups )

ขั้นตอนการสำรองข้อมูลทำได้ง่าย ๆ 2 ขั้นตอน คือ
1.  เลือกวิธี Options ที่เราต้องการสำรองข้อมูล

2.  คลิกที่ปุ่ม "Create Backup" ระบบจะทำการส่งรายการสำรองข้อมูลเก็บไว้ในคิว เพื่อทำการสำรองข้อมูลให้เรา
  หลังจากที่ระบบได้ทำการสำรองข้อมูลแล้วตรงบริเวณด้านล่างจะมีไฟล์ที่เราทำการสำรองข้อมูลปรากฏดังตัวอย่างนี้

Click here for a list of your current backups
   ให้เราคลิกไปยังลิงค์นี้จะพบที่ระบบได้ทำการสำรองข้อมูลตามที่เราได้เลือก Options ดังกล่าว จากนั้นให้เราคลิกไฟล์ นี้เพื่อทำการ Download มาเก็บไว้ที่เครื่องตัวเอง ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการสำรองข้อมูล ( Backup website )

 รายละเอียดเพิ่มเติม ( Additional Information )

รูปแบบไฟล์ที่ได้จากการสำรองข้อมูล จะมีรูปแบบดังนี้:

[backup]-[Month]-[Day]-[Year]-[Backup Number].โดยสมมติเรา สำรองข้อมูลในวันเดียวกันแต่คนละเวลา จะแสดงผลออกมาแบบนี้

backup-May-15.2003-1.tar.gz

backup-May-15.2003-2.tar.gz

backup-May-15.2003-3.tar.gz

 จุดประสงค์ ที่มีเลขท้ายต่อหลัง ก็เพื่อป้องกันไฟล์สำรองข้อมูลซ้ำซ้อนกัน

ไฟล์สำรองข้อมูล ( Storing Backups  )

     หลังจากที่เราได้ทำการสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไฟล์สำรองข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ folder /backups , โดยทั่วไปเราควร Download มาเก็บไว้ที่เครื่องของเราเอง ทุก ๆ 2-4 สัปดาห์เพื่อป้องกันการสูญหาย และเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด โดยไฟล์สำรองข้อมูลที่ไฟล์ ที่ทำการสำรองข้อมูลนั้น จะอยู่ที่ ลิงค์ "Click here for a list of your current backups" ในหัวข้อ Backup นี้ ซึ่งจะแสดงผลได้ดังรูป

การคืนค่าข้อมูล หรือ การคืนค่าเว็บไซต์ ( Restoring Backups , Restore Website )

ขั้นแรก:  ถ้าไฟล์สำรองข้อมูลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ให้เราทำการ Upload ไฟล์ไปยัง Serverถ้าไฟล์สำรองข้อมูลอยู่ที่เราให้เราทำการ Upload ไฟล์นั้นไปยัง folder  /backups.  โดยอาจ Upload File ด้วยวิธีการ FTP ( สามารถดูวิธีการอัพโหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์นี้ ) หรือ โดยการคลิกไปยังหัวข้อลิงค์ "Click here for a list of current backups" ในหัวข้อ Backup แล้วคลิกไปที่ลิงค์ เพื่อเลือกไฟล์อัพโหลดขึ้น server"Upload files to current directory"

ขั้นสอง:  ในเมนู Backup เลือกไฟล์ที่ต้องการคืนค่าข้อมูล ( Restore date )

ไฟล์สำรองข้อมูลทั้งหมดในระบบเราที่อยู่ใน folder /backups จะถูก List อยู่ใน Dropdown ให้เราทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการคืนค่าในระบบ แล้วคลิกที่ปุ่ม "Select Restore Options" เพื่อทำการคืนค่า

ขั้นสาม:  เลือก Options ที่ต้องการคืนค่า

ในรูปข้างต้นเป็นตัวอย่างในการคืนค่ามาเฉพาะ อีเมล์ เท่านั้น (โปรดทราบว่า การสำรองข้อมูลของไฟล์นี้ถ้า Options ไหนที่ไม่ได้เลือกสำรองข้อมูลตั้งแต่แรก จะเป็น สีเทา ) โดยเราอาจจะเลือกคืนค่าบางค่าก็ได้ หรือ เลือกคืนค่าทั้งหมด ก็ได้ ซึ่งเมื่อเราเลือก Options ในการคืนค่าข้อมูลแล้ว ให้เราคลิกที่ปุ่ม "Restore Selected Items" เพื่อทำการคืนค่าองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRMs) ต่อองค์กร
ความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่ได้มีการจัดการอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ อาจเรียกได้ว่าความสัมพันธ์นำการค้า เพราะพ่อค้าในอดีตที่ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวยังไม่ได้โลกาภิวัตน์เหมือนในปัจจุบัน การค้าขายในเมืองหลวงก็ไม่ต่างจากในชนบททุกวันนี้ ขอบเขตในการทำธุรกิจเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนที่มีพื้นที่จำกัด อาจจะเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สูงสุดก็เป็นเพียงระดับจังหวัด ธุรกิจการค้าที่จะดำเนินการข้ามจังหวัด หรือ ขายกันทั้งประเทศหาได้ยากมาก ความสัมพันธ์ในขณะนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทร จริงใจ และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงนำมาสู่การค้าขายในเวลาต่อมา ความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้มีความยั่งยืนและยาวนาน ผิดกับความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ซึ่งดูจะเป็นไปเพื่อการค้ามากเกินไปหน่อย หรือ ไม่ก็คงเป็นเพราะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปยึดถือ และ นิยมในวัตถุกันมากนั่นเอง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ได้อุบัติขึ้นแล้ว และได้บัญญัติเป็นศัพท์ใหม่คือ Customer Relationship Management System หรือ CRMs ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่นักบริหารทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และ เกิดความสนใจว่ามันคืออะไร จะนำมาปรับใช้ในองค์การได้อย่างไร ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์หรือไม่

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

What 's wireless card
wireless = ไม่มีสาย, ไร้สาย card = บัตร (ลักษณะที่ใช้เหมือนบัตร มักเรียกทับศัพท์ว่า การ์ด) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งสัณญาณเข้าเชื่อมต่อกับวงแลนแบบไม่ต้องใช้สาย...

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

LAN โปรโตคอล
โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมาใช้กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารได้สำเร็จ

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

การเติมสีสันให้เอกสาร
ผลการแสดง ที่เกิดขึ้น บน เว็บเพจ เราจะพบว่าเอกสาร ทั่วไปแล้วตัวอักษร ที่ปรากฎ บนจอภาพ จะเป็น ตัวอักษรสีดำ บนพื้น สีเทา ถ้าเรา ต้องการ ที่จะ เปลี่ยนสี ของตัวอักษร หรือ สีของ จอภาพ เราสามารถ ทำ ได้โดย การกำหนด แอตทริบิวต์ (Attribute) ของตัวอักษร สิ่งที่ต้องการนี้ จะเป็น กลุ่มตัว เลขฐาน 16 จำนวน 3 ชุด โดยชุดที่ หนึ่ง ทำหน้าที่ แทนค่าสีแดง ชุดที่สอง ทำหน้าที่ แทนสีเขียว และชุดที่สาม ทำหน้าที่แทนสี น้ำเงิน ข้อมูล ในตาราง ต่อไปนี้จะแสดง สีพื้นฐาน และรหัสสี ที่สามารถแสดงได้ทุกเว็บเพจ

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

การนำทฤษฎี CRMs ไปประยุกต์ใช้ (บริษัทโนเกียที่นำ CRMs ไปใช้งาน)
โนเกียมีเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกหาโทรศัพท์คุณสมบัติต่างๆ โดยดูจากดีไซต์ว่าลูกค้าอยากได้ดีไซต์แบบไหน คราสสิค ฝาพับ สไลด์ ทวิสต์ ฯลฯ คุณสมบัติเป็นอย่างไร มีการเชื่อมต่อด้านใดบ้าง และ คุณสมบัติพิเศษด้านใด ทำให้ลูกค้าสะดวกไม่เสียเวลา แทนที่จะใช้แผ่นพับ หรือ ใบปลิวจะทำให้บริษัทประหยัดงบประมาณเพราะลูกค้าสามารถคลิกดูได้เลยว่าอยากได้รุ่นไหน คุณสมบัติแบบไหน และ ยังมีบริการอื่นอีกมากมาย

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

มาตรฐาน-กลยุทธ์ด้านความปลอดภัย ข้อมูลที่ CIOขององค์กรยุคใหม่ต้องรู้
ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ CIO (Chief Information Officer) นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษามาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เหตุผลมีหลายประการ เช่น องค์กรต้อง "Compliance" หรือ “ ผ่านการตรวจสอบ ” จากผู้ตรวจสอบ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่องค์กรนั้น ตั้งสำนักงานอยู่ เช่น ใน สหรัฐอเมริกา องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย Gramm-Leach- Bliley (GLB) กฎหมาย Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) และ ล่าสุด กฎหมาย Sarbanes-Oxley (SOX) ซึ่งทำให้อาชีพทางด้านผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศกำลังเป็นที่ ต้องการ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องเตรียมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสารสนเทศขององค์กรเอง ก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจ สอบสารสนเทศภายในที่อาจมาจากต่างประเทศในกรณีที่องค์กรเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือมาจาก ผู้ตรวจสอบสารสนเทศภายนอกที่มีความชำนาญและมีความเป็นกลางในการตรวจสอบ

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

ความรู้เบื้องต้น : Raster / Vector และ Pixel
ภาพบนคอมพิวเตอร์ หรือกราฟิคคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ภาพแบบบิตแมป (bitmap) และภาพแบบเวกเตอร์(vector) ความเข้าใจความแตกต่างของกราฟิค ทั้งสองประเภทจะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และตรงตาม จุดประสงค์สูงสุดในการใช้งาน...

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

Vase
เริ่มกันเลยครับ ให้รันโปรแกรม 3D Studio MAX เอาไว้เลยครับ ...

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

Basic Color
HSB Model หลักการมองเห็นสีด้วยสายตาคน เป็นพื้นฐานการมองเห็นสี ตามสายตามนุษย์ HSB Model จะประกอบขึ้นด้วยลักษณะของสี 3 ลักษณะ

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์

Windows Vista ปลอดภัยแค่ไหน ?
ผู้ใช้ท่านหนึ่งมีแผนว่ากำลังจะซื้อคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows Vista แต่มีคำถามในใจก็คือ ขั้นตอนของการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น และอยู่ใน Vista มีอะไรบ้าง ?

โดย... วรากรณ์ นพรัตน์