ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Sarita Srisaeng
ตำแหน่ง IT

WiMAX (ตอนที่ 15) โครงสร้าง WiMAX ในไทย

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Gigabit Networks
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:54:59 04/04/2011
  Page View (3388) แบ่งปัน

โครงสร้าง WiMAX ในไทย
       องค์ประกอบ ของระบบโครงสร้าง WiMAX ในส่วนของประเทศไทย ถ้ามององค์ประกอบไม่รัดกุมและครบถ้วนWIMAXก็เป็นเทคโนโลยีเจ้าปัญหา โดยเรียงตามลำดับไปดังนี้
1.การซื้อขายเทคโนโลยีเพื่อนำเข้ามาใช้งาน
2.กทช .จะต้องศึกษามาตราฐานและติดตามการเปลี่ยนแปลง
3.กทช.จะต้อง IEEE เป็นส่วนที่กำหนดมาตราฐานเพื่อให้บริษัทผู้ผลิต
4.ติมตามเท๕โนโลยีจากผผู้ผลิต
5.การนำเท๕โนโลยี WiMAX มาใช้งาน
6.กระทรวงICT กำหนดนโยบาย
7.กทช.กำหนดเรื่องราคาที่เหมาะสม
8. กทช.ต้องติดตามเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่อง
9.ICT ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
10.ผู้ให้บริการกำหนดราคา
11.การใช้งานของ WiMAX
12.ราคาขึ้นกับการใช้งาน
13.องค์ประกอบของ WiMAX ที่เป็น NETWORK
14.กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องออกกฎความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ล่อแหลมต่อสังคม
15.การเชื่อมโยงของผู้ใช้บริการ
16.ประเภทการให้บริการ WiMAX
17.ในกรณีที่ไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ
18.การนำไปสู่การฟ้องร้ององค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รู้ไหม! การรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตของคุณ เร็วแค่ไหน
เชิญร่วมทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตฟรี ได้จากบริการ Free Internet Speed Test Online ได้ที่นี่ แล้วคุณจะพบความจริงว่า ความเร็วที่คุณได้รับนั้น เพียงพอกับความต้องการของคุณแล้วหรือยัง การทดสอบความนี้ ถ้าจะให้ถูกต้อง ต้องทดสอบทั้งในส่วนของ Download (ดึงข้อมูลเข้าเครื่องคอมฯ) และ Upload (ส่งข้อมูลออกไป) ทั้งนี้ ยังต้องประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ประเทศที่ทำการทดสอบ, เส้นทางของสายสัญญาณ (สอบถามได้จาก ISP) รวมทั้งช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ เป็นต้น

โดย... Sarita Srisaeng

iPhone 4 สีขาว ขายในไทยแล้ววันนี้!!
มีประกาศจาก Apple อย่างเป็นทางการแล้วถึง 28 ประเทศ ที่จะจำหน่าย iPhone 4 สีขาว

โดย... Sarita Srisaeng

iOS 5 แอบหลุดออกมาแบบเงียบๆ
ก้าวต่อไปของ iOS คือสิ่งที่หลายคน ต่างก็เฝ้าดูว่า ก้าวต่อไปของ iOS กับบรรดาอุปกรณ์สามหน่อของ Apple จะออกมาเป็นอย่างไร

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 12) รูปแบบ WiMAX
รูปแบบ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 11) ระบบเครือข่าย WiMAX
ระบบเครือข่าย WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 14) เทคโนโลยี WiMAX
เทคโนโลยี WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 4) ข้อเสียของ WiMAX
ข้อเสียของ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 13) ศักยภาพ WiMAX
ศักยภาพ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 5) ความสามารถ WiMAX
ความสามารถ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 2) WiMAX ในประเทศไทย
WiMAX ในประเทศไทย

โดย... Sarita Srisaeng