ข้อมูลองค์ความรู้โดย
anusara iamchim
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

Open Source

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Open Source
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:33:13 04/04/2011
  Page View (2169) แบ่งปัน

คือ วิถีทางใหม่แห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยวางอยู่บนแนวคิด ที่อาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาทั่วโลก เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีกว่า และเป็นสิทธิของทุกๆ คนร่วมกันอย่างแท้จริง

ประโยชน์ Open source

1. คุณมีเสรีภาพที่จะทำอะไรกับซอฟต์แวร์ที่คุณได้รับมาก็ได้ แจกเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง ทำขาย แก้ไขไว้ใช้เอง หรือแก้ไขแล้วจำหน่ายจ่ายแจกก็ได้

2. เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะแก้ไขซอฟต์แวร์ได้ ซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์จะต้องเปิดเผยสู่สาธารณะด้วย


คุณสมบัติของ Open Source

? ยืดหยุ่นสูงกว่า จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จากคุณสมบัติที่มีความอ่อนตัวสามารถดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการได้ ด้วยโครงสร้างที่กระจายส่วนประกอบออกเป็นโมดูลย่อย ๆ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง และควบคุม

? ความเชื่อถือได้สูงเพราะ Open Source มีศักยภาพในการทำงานที่สูง และเชื่อถือได้ ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วหลายสถานการณ์ ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ อย่างเช่น เป็นเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิดเครื่อง ไปจนถึงสถานการณ์วิกฤติอย่างเช่น การรักษาสถานะของระบบไว้ในขณะที่ทรัพยากรของระบบลดลงต่ำที่สุด


? เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บางองค์กรที่เคยใช้ระบบเครือข่ายในองค์กรอยู่แล้ว มีระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เสียงบประมาณสั่งซื้อมาใช้และนำคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของ Open Source เข้าไปใช้ในองค์กร ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ด้านการรักษาความปลอดภัย


สำหรับประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เนคเทคจึงได้รวบรวมโปรแกรมโอเพนซอร์ส ตลอดจนฟรีแวร์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) เผยแพร่และแจกจ่ายฟรีให้แก่ผู้สนใจ โดยเริ่มออกแผ่นซีดี "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ รุ่น 1.0" เมื่อเดือนธันวาคม 2547 พร้อมทั้งได้มีการทดลองใช้งานกับบุคลากรของเนคเทคทั้งหมด ตลอดจนบางกลุ่มของ สวทช.

เนคเทคหวังว่าซอฟต์แวร์ชุดนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้รู้จักซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้น และเกิดความสะดวกในการนำไปใช้งาน อันจะช่วยลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ราคาแพงลงได้ และลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้อีกทางด้วย

ปัจจุบันเนคเทคได้รวบรวมโปรแกรมโดยทบทวนรุ่นของโปรแกรมเดิม รวมทั้งได้นำโปรแกรมใหม่ที่น่าสนใจมาเพิ่มเติม ในรูปของแผ่นซีดีที่สามารถนำไปทำสำเนาให้ผู้อื่นได้ ตราบใดที่ท่านไม่ไปละเมิดข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ตามเงื่อนไขของกาารอนุญาตใช้โปรแกรมที่มากับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

โดย... anusara iamchim

ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector graphics) โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เกิดจากการกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ

โดย... anusara iamchim

ความหมายแอนิเมชัน (Animation)
คำว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งคำว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ละติน "animare" ซึ่งมีความมหมายว่าทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้

โดย... anusara iamchim

Ethernet Technology
Ethernet TechnologyIEEE 802.3 ได้พัฒนาให้ Ethernet ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการลด delay ในการส่งข้อมูลลง 10 เท่า .... 10 Gigabit Ethernet สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น ...

โดย... anusara iamchim

DSL Technology
เทคโนโลยี DSL นั้น นับเป็นเทคโนโลยีที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการรับ ... นำมา ใช้ประโยชน์และคำตอบคือ DSL นี่เอง และด้วยลักษณะการใช้งานบนสายสัญญาณ เดียวกัน ...

โดย... anusara iamchim

แอนิเมชัน
แอนิเมชัน (อังกฤษ: animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง

โดย... anusara iamchim

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน IP Network
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาให้บริการสื่อสาร ผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น VoIP หรือ Voice over IP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ IP Telephony

โดย... anusara iamchim

วิธีการติดตั้ง DRU Wireless LAN
ตรวจสอบว่า Wireless Network Connection ของ notebook ของท่านปิดการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปที่Start > Control Panel > Network Connections

โดย... anusara iamchim

TCP/IP
TCP/IP Protocol Suit เป็นชุดของ Protocol ที่ทำงานพื้นฐาน มี 5 Layer โดยมีสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร และเรียงลำดับข้อมูล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ หลายๆ ระบบ

โดย... anusara iamchim

ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี (IP Telephony)
หลายคนคงเคยได้ยิน VoIP (Voice over Internet Protocol) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเสียงเข้ามาวิ่งอยู่บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่ในส่วนของ IP Telephony

โดย... anusara iamchim