ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กัณฑิมา ชุมแก้ว
ตำแหน่ง IT

ประวัติความเป็นมาของ Keyboard

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Computers
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:46:29 04/04/2011
  Page View (4718) แบ่งปัน

ประวัติความเป็นมาของ Keyboard

หากพูดถึงแป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่า ทุกคนคงคุ้นชินกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ดี จนอาจมองข้ามไปด้วยซ้ำ วันนี้ ITeXcite.com จึงขอมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา และรุ่นต่างๆ ของแป้นพิมพ์อักขระนี้กันครับ


แป้นพิมพ์ (Keyboard) คืออะไร

แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (หรือ แผงแป้นอักขระ) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ โดยการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแป้นต่างๆ ประมาณร้อยแป้น ในแป้นพิมพ์จะมีแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ถูกฉาบด้วยตัวนำไฟฟ้า เมื่อถูกกดติดกันจะเกิดสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งในแต่ละแป้นนั้นจะแตกต่างกัน สัญญาณนี้จะถูกนำไปเทียบกับรหัสสแกน (Scan Code) เพื่อตรวจสอบว่า เราป้อนข้อมูลอะไรลงไป

รูปแบบ (layout) ของแป้นพิมพ์มีอะไรบ้าง

ในยุคแรกๆ ของการเกิดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนี้ มีรูปแบบการจัดวางตัวอักษรหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพิมพ์ดีด โดยเมื่อกล่าวถึงรูปแบบการจัดวางตัวอักษรบนพิมพ์ดีดนั้น มาตรฐานที่ใช้กันในยุคแรกๆ คือแป้นพิมพ์ดีดแบบ Dvorak ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เร็ว แต่เนื่องจากการพิมพ์ดีดเร็วเกินไปนั้น ทำให้เกิดปัญหาการขัดกันของก้านพิมพ์ ดังนั้นจึงได้มีการคิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือ แป้นพิมพ์แบบ QWERTY (คิวเวอร์ตี้) โดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้สามารถพิมพ์ได้เร็วเกินไปจนก้านพิมพ์ติดขัด และรูปแบบนี้ก็เป็นที่นิยมในเวลาต่อมา และในปัจจุบัน แม้ว่าแป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์จะไม่เกิดปัญหาก้านพิมพ์ติดแล้ว แต่แป้นพิมพ์แบบ QWERTY ก็ยังได้รับความนิยม แต่บางกลุ่มในอเมริกาก็ยังใช้แบบ Dvorak อยู่ โดยให้เหตุผลว่าทำให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น

รูปแบบ (layout) ของแป้นพิมพ์ของไทย

สำหรับรูปแบบการจัดวางของแป้นพิมพ์ภาษาไทยนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

- แป้นพิมพ์เกษมณี ซึ่งถูกคิดค้นโดยคุณสุวรรณประเสริฐ เกษมณี ออกแบบมาเพื่อใช้กับพิมพ์ดีด เป็นแป้นพิมพ์รุ่นแรกๆ ที่ถูกใช้ จึงถูกเรียกว่า "แบบมาตรฐาน" ทุกวันนี้ก็ยังได้รับความนิยม 

- แป้นพิมพ์ปัตตะโชติ ออกแบบโดยคุณสฤษดิ์ ปัตตะโชติ เป็นแป้นพิมพ์แบบใหม่ที่ออกมาที่หลังเกษมณี แต่ได้รับความนิยมไม่เท่าแป้นพิมพ์แบบเกษมณี

 

ขอขอบคุณ www.itexcite.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ

ความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ว่าแม้การบริหารงานเพื่อให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้องค์การอยู่รอด อยู่ได้นานก็คือ “มนุษย์ในองค์การ”


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

Visual Basic Tutorial -- การฝึกอบรม VB Online -- เรียนรู้ Visual Basic

Visual Basic (VB) เป็นโปรแกรมภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยระดับมืออาชีพสำหรับ Microsoft Windows มันทำให้การใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง Graphical User Interface


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

ภารกิจ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานใหม่ พนักงานเก่า ก็ต้องมีการพัฒนากัน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา พนักงานก็ คือ การฝึกอบรมนั่นเอง


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร
กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร บริษัทที่มีการปฏิบัติงานมานานๆ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานมาสักระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องมือ competency และ BSC มาพอสมควร ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาแปลผล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคนได้ว่า คนในองค์การของเรา มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตหรือไม่ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถได้มีโอกาสได้เติบโตเร็วกว่าพนักงานที่มีศักยภาพต่ำกว่า นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนกระตุ้นให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลางให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมเหมือนกับพนักงานที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนอยากจะนำเสนอการใช้เครื่องมือดังกล่าว มาทำให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างไร และสามารถแยกพนักงานที่มีศักยภาพสูง และพนักงานที่มีศักยภาพต่ำ เพื่อจะได้วิเคราะห์คนในองค์การได้ถูกต้องว่า คนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้หรือไม่

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ทำไมต้อง Social CRM

สำหรับนักการตลาดสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Social Media คงจะต้องได้ยินคำว่า Social CRM เป็นแน่ และก็เชื่อว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ คุณจะต้องนึกว่ามันต่างอย่างไรกับ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เคยรู้จัก หรือมันเป็นการเล่นคำของสื่อ Social Media หรือ CRM เป็นแน่


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เร่งสปีดให้ Windows 7 boot เร็วยิ่งขึ้น
แม้ว่า Windows 7 ที่เราใช้กันจะสามารถบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า หากเราใช้โพรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์ (multi-core) เรายังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับการบูตได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าต้นนั้น Windows 7 จะใช้คอร์เพียง 1 คอร์ในการบูต แต่เราสามารถปรับจำนวนคอร์ที่ใช้

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคนิคการวาง ตัวเมื่อเริ่มเข้าทำงานใหม่
ความสำเร็จในการทำงานนั้น นอกจากความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแล้ว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลย แม้เราจะทำงานเก่งเพียงใด แต่ถ้าเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เกิดความขัดแย้งกันตลอด งานที่ทำร่วมกันก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้วยดี เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการวางตัวเพื่อลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมาฝากกันค่ะ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้ดี และการเตรียมตัวก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบ การศึกษา ซึ่งในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทำมี อีกมาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

CRM กลยุทธ์การตลาด

ในการแข่งขันเชิงการตลาดสมัยใหม่จำเป็นต้องนำเอากลยุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงมาใช้ในการแข่งขัน


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว