ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ป้องกันคอมพิวเตอร์จากแฟลชไดร์ฟไวรัส

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Security
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:08:56 06/07/2010
  Page View (2765) แบ่งปัน

 

ป้องกันคอมพิวเตอร์จากแฟลชไดร์ฟไวรัส

การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น ช่องทางหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นช่องทางระบาดมาก ที่สุด อันหนึ่งคือ ระบาดผ่านทาง USB Flash Driveเนื่องจากในปัจจุบันสื่อเก็บข้อมูลแบบ USB Flash Drive นั้น เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพราะราคาถูกและการใช้งานก็สะดวก ในปัจจุบันการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์หลายตัวในช่วงที่ผ่านมา เช่น Hacked by Gozilla, Hack by 8Bits, หรือ Gernerin.e เป็นต้น จะแพร่ระบาดโดยการสำเนาตัวเองไปยังทุกๆ ไดรฟ์ บนเครื่องที่ติดไวรัส รวมถึงสื่อแบบพกพา เช่น floppy disk และ flash drive เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใครก็ตามทำการต่อ flash drive กับคอมพิวเตอร์ และถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการ เปิด Autoplay บนไดร์ฟ USB ไว้ ระบบก็จะทำการเอ็กซีคิวท์ไฟล์ไวรัสทันที และคอมพิวเตอร์ เครื่อง นั้น ก็จะติดไวรัสในทันทีเช่นกัน

การป้องกันไวรัสจากแฟลชไดร์ฟ

VB Script นั้นจะใช้เซอร์วิส Windows Script Host ในการรันไฟล์ VB Script ดังนั้นการที่ จะ ป้องกันไม่ให้ไฟล์ VB Script ทำการรันได้นั้น จึงเป็นวิธีการป้องกันไวรัสประเภท VB Script หรือไวรัสตะกูล Hack by xxx ที่ได้ผลดี เนื่องจากว่าไฟล์ไวรัสไม่สามารถ ที่จะทำการ รันได้ จึงไม่สมารถที่จะติดในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นั้นเอง วิธีการปิดการให้บริการ Windows Script Host นั้นทำได้โดยการแก้ไข Registry ตามวิธีการด้านล่าง

วิธีการปิดให้บริการ Windows Script Host

 

1. เปิดหน้าต่างคอมมานด์พร็อมท์โดยดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 • คลิก Start คลิก All Programsคลิก Accessories คลิก Command Prompt
 • คลิก Start คลิก Run พิมพ์ cmd ในกล่อง Open เสร็จคลิก OK

2.พิมพ์คำสั่งตามบรรทัดด้านล่าง (รูปที่ 1) เสร็จแล้วกด Enter ระบบจะแจ้งว่า "The Operation Completed Successfully"(รูปที่ 2)

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0x00000000
 
รูปที่ 1 Disable wscript
 
รูปที่ 2 Disable Successfull

3.ปิด command prompt โดยการพิมพ์ exit แล้วกด Enter

 

วิธีการเปิดให้บริการ Windows Script Host

ในกรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน Windows Script Host ในดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.เปิดหน้าต่างคอมมานด์พร็อมท์โดยดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • คลิก Start คลิก All Programsคลิก Accessories คลิก Command Prompt
 • คลิก Start คลิก Run พิมพ์ cmd ในกล่อง Open เสร็จคลิก OK

      2. พิมพ์คำสั่งตามบรรทัดด้านล่าง (รูปที่ 3)เสร็จแล้วกด Enter จะแจ้งว่า "Values Enabled Exists,            

          Overwrite (Y/N)?" ให้พิมพ์ Y แล้วกด Enter (รูปที่ 4) ระบบจะแจ้งว่า

           "The Operation  Completed Successfully"(รูปที่ 4)

 

eg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0x00000001

รูปที่ 3 Enable wscript
 
รูปที่ 4 Enable Successfully
 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 1. หาก Flash drive มีสวิตซ์สำหรับป้องกันการเขียนข้อมูลลง Flash drive ให้เลือกไปที่ทำแหน่ง Lock เพื่อป้องกันการเขียนข้อมูลลง Flash drive
 2. ให้ตรวจสอบในโครงสร้างนอกสุดของ Flash drive ว่ามีไฟล์ Autorun.inf หรือไฟล์ประเภท VB Script (ไฟล์นามสกุล .vbs) หากแน่ใจว่าไม่ใช่ไฟล์ของตนเองให้ทำการลบไฟล์ดังกล่าวทิ้ง
 3. ในการใช้งานประจำวันหรืองานทั่วไป ควรจะล็อกออนเข้าใช้งานเครื่องด้วยผู้ใช้แบบจำกัดสิทธิ์ (Limited user account)
หมายเหตุ:
 1. วิธีการนี้ไม่ใช่การทดแทนโปรแกรมป้องกันไวรัส ขอแนะนำให้ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
 2. วิธีการนี้สามารถป้องกันการรันไฟล์ประเภท VB Script เท่านั้น โดยสามารถป้องกันได้ทั้งการรันแบบโดยอัตโนมัติและแบบรันด้วยตนเอง
 3. วิธีการนี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสประเภท VB Script เท่านั้น ไม่ใช่วิธีการแก้ไขสำหรับเครื่องที่ติดไวรัสแล้ว
 4. วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีป้องกันไม่ให้ Flash drive ไม่ติดไวรัสประเภท VB Script
 5. วิธีการนี้ต้องใช้สิทธิ์ระดับ Administrator ในการรันคำสั่ง

ที่มา : http://www.truechonburi.com/it-update2009.php?Content_=2009-2-2องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)