ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

e-Logistics+e-Supply Chain เครือข่ายการค้าสมฐูรณ์แบบ

ประเภทอุตสาหกรรม :   เครื่องจักรกล, เครื่องหนัง, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตอาหาร, พลังงาน, พลาสติก, ไฟฟ้า, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, โรงแรมและรีสอร์ท, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เหล็ก, อิเล็กโทรนิคส์, อุตสาหกรรมบริการ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   IT Management & Trends
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Project Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:33:26 22/07/2011
  Page View (3966) แบ่งปัน

               สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (New Economy) ที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบการยังมุ่งแสวงหากำไรสูงสุด ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตในปริมาณที่เหมาะสม และทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

               เครื่องมือในการบริหารหนึ่ง ที่จะช่วยผู้ประกอบการในภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน คือ Logistics และ Supply Chain Management เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมองความต้องการของลูกค้า แล้วย้อนกลับมาถึงการผลิตจนถึงการจัดหาวัตถุดิบผลของการใช้ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถลดสินค้าคงคลัง และนำไปสู่การลดต้นทุนได้อย่างน่าพอใจ

               ภควัต รักศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท อี-อินดัสทรี เวิลด์ จำกัด กล่าวในสัมมนา เรื่อง การปฏิรูประบบการขนส่งโดยใช้ระบบ e-logistics เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การทำธุรกิจแบบ e-logistics ในแบบ e-Business ในโลกการค้าในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าทุกระบบถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่าย กลุ่มธุรกิจที่สร้างข่ายที่สมบูรณ์จะเข้มแข็งในเชิงการแข่งขัน และสร้างค่าให้เพิ่มขึ้นใส่เชนแต่ละเชน

               การสร้างเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบเป็นทางออกของการสร้างขีดความสามารถในโลกการค้าในยุคต่อไป การเชื่อมต่อจึงเป็นหัวใจของการเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ การค้าจะเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในที่สมบูรณ์แบบระบบการค้าภายในแต่ละองค์กร ที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่าง Front Office และ Back Office มากยิ่งขึ้น และจาก Back Office ก็จะมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ e-Supply Chain

               กฤษฏ์ ฉันทจิรพร ผู้อำนวยการสถาบันรหัส-สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจว่าจะต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้าน Supply Chain เข้ามาปรับใช้กันบ้างแล้ว เราก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งเขาใช้กระบวนการทางด้าน Supply Chain กันหมดแล้ว ทำให้เราเกิดความเสียเปรียบ

               ถ้าลูกค้าที่เขาติดต่อกับผู้ซื้อรายใดที่สามารถให้ความร่วมมือกับเขาในการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีใหม่สุดได้ การติดต่ออย่างต่อเนื่องในรูปแบบของพันธมิตรก็จะมีตามมา เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ เท่ากับเราแพ้แล้ว

               นั่นเป็นความเห็นของคนที่อยู่ในแวดวง ผมมีข้อมูลที่เป็นรายละเอียด ซึ่งได้มากจากเว็ปไซต์ของหน่ายงานในกระทรวงอุตสาหกรรม ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ e-Commerce และ e-Business เป็นการอธิบายที่ชัดเจนในภาพของการค้าโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต เขาบอกว่า

               การสร้างเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบเป็นทางออกของการสร้างขีดความสามารถในโลกการค้าในยุคต่อไป การเชื่อมต่อจึงเป็นหัวใจของการเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ จุดที่เชื่อมต่อกันมากที่สุดก็คือ ส่วนหน้าร้าน คือ ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ และการต่อเชื่อมภายในของผู้ขายเอง ที่จักมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการจัดส่ง การผลิต การเงิน และบัญชีอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานอยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติทั้งหมด คือให้ลูกค้าเป็นผู้เริ่มต้นกิจกรรมด้านธุรกิจเองทั้งหมด

               ระบบส่งข้อมูลที่ลูกค้าเป็นผู้จัดทำขึ้นนี้ ส่งเข้าสู่ระบบการจัดการอัตโนมัติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุภัณฑ์ การพิมพ์ใบกำกับสินค้า ออกใบเสร็จรับเงิน หรือแม้แต่บันทึกบัญชี ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลในชุดเดียวกันจากที่ลูกค้าเป็นผู้กรอกมาให้ตั้งแต่หน้าร้านบนระบบอินเตอร์เน็ต

               คำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าก็จะถูกแปรรูปเป็นใบเบิกสินค้า จากคลังสินค้า หรือตลอดจนเข้าสู่ระบบการวางแผนการผลิต และสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังผู้ขายวัตถุดิบด้วย หากสินค้าที่สั่งซื้อนั้นขาดสต๊อก ซึ่งวิธีการต่อเชื่อมระหว่างระบบหน้าร้าน และหลังร้าน หรือภายในองค์กรเช่นนี้ จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเร็วในการบริการ และการลดต้นทุน ในการดำเนินงานด้วย

               ดังนั้นธุรกิจที่มีสินค้าและบริการจริงเท่านั้น จึงจะอยู่รอด หมายความว่าอย่างไรก็คือว่า การค้าบนเว็บ ประเภทจับเสือมือเปล่าจะหากินยากขึ้น โดยเหตุผลที่ว่าการค้าบนเว็บในยุคต่อไปจะเป็นรูปแบบซื้อของดีได้ราคาถูก โดยที่คุณภาพสินค้า อยู่ในมาตรฐานสูงเหมือนเดิม เหตุผลสำคัญเนื่องจากลูกค้าหรือผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้จากทุกมุมโลก

               ภาพที่จะปรากฏชัดในยุคต่อไปคือว่า ผู้ผลิตตัวจริง หรือเจ้าของสินค้าจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจบนเว็บมากขึ้น รูปแบบของ e-Business จะเข้ามาแทนที่ e-Commerce นั่นหมายความว่าองค์กรจะเข้าถึงซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการสร้างเครือข่าย ให้ครอบคลุมในรูปของกิจกรรมของ e-Business จากเฉพาะกิจกรรมการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะภายในบริษัท เป็นการเชื่อมต่อกับองค์กรภายนอก

               เอกชนและภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ผู้จัดจำหน่าย ผู้ขายวัตถุดิบ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมทะเบียนการค้า หรือหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบการค้าแบบดิจิตอล ไร้กระดาษ การเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบกับทุกองค์กรแวดล้อม ซึ่งคงจะต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่บ้า

              


องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)