ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รุ่งทิพย์ จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ฉลากตรวจสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ต

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Internet
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:38:15 07/01/2013
  Page View (1953) แบ่งปัน

 

เมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนตัดสินใจซื้อคือ Spec ของสินค้าหรือฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา ส่วนประกอบ สถานที่ผลิต ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า “อินเทอร์เน็ต” ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีฉลากแสดงรายละเอียดเช่นกัน  เพียงแต่ฉลากของอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่เว็บไซต์ http://internet.nectec.or.th ซึ่ง NECTEC ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของ ISP ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway และจากผู้ให้บริการ Internet Gateway เชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange

เมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนตัดสินใจซื้อคือ Spec ของสินค้าหรือฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา ส่วนประกอบ สถานที่ผลิต ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆท่านเชื่อหรือไม่ว่า “อินเทอร์เน็ต” ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีฉลากแสดงรายละเอียดเช่นกัน  เพียงแต่ฉลากของอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่เว็บไซต์ http://internet.nectec.or.th ซึ่ง NECTEC ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของ ISP ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway และจากผู้ให้บริการ Internet Gateway เชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange


 

 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการที่ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้บริการระดับองค์กรสามารถเข้าไปตรวจสอบ Spec หรือองค์ประกอบของ Internet ที่ ISP นำมาให้บริการแก่ท่านได้ เนื่องจากมีการ Update ข้อมูลการเชื่อมต่อทุก ๆ เดือน ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็สามารถตรวจสอบโครงข่ายของผู้ให้บริการ Internet Gateway ซึ่งรวมถึง CAT ด้วยวิธีการง่าย ๆ ในการตรวจสอบคือ ยิ่งมีวงจรการเชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange ยิ่งมากยิ่งดี  ทั้งในแง่ของจำนวน Bandwidth และจำนวนวงจรที่เชื่อมต่อ เนื่องจากการมีจำนวน Bandwidth มาก หมายถึงองค์กรนั้นมีความพร้อมเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าที่มากด้วย แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมีจำนวนวงจรเชื่อมต่อไปในหลายเส้นทางและหลากหลายภูมิภาคจะยิ่งทำให้การใช้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากเป็น Diversity ซึ่งกันและกัน หากเส้นทางใดขาดไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ก็ยังมีเส้นทางที่เหลือให้สามารถส่งผ่าน Traffic internet ได้

แล้วข้อมูลจากเว็บ NECTEC บอกอะไรบ้าง ? แล้วดูอย่างไร ?

ตรงนี้ไม่ยากครับ โดยส่วนใหญ่ ISP จะให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เราได้จะต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ วงจรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ (IX : Thailand Internet Exchange) และวงจรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG : International Internet Gateway) ซึ่งข้อมูลจากเว็บ NECTEC จะบอกให้ทราบว่า ISP แต่ละรายมีการต่อ IX และ IIG กับผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใดบ้าง และมีการเชื่อมต่อด้วยปริมาณมากน้อยเพียงใด

ขอตั้งข้อสังเกตง่าย ๆ ว่ายิ่ง ISP มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway ด้วยปริมาณ Bandwidth ที่มาก และมีการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Internet Gateway มากราย  ยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ISP รายนั้น อย่างน้อยก็บอกให้ทราบว่า ISP รายนั้นมีปริมาณ Bandwidth ที่เตรียมไว้สำหรับให้บริการอีกมาก อีกทั้งการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway ที่มากรายจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการให้บริการที่ต้องหยุดชะงักลงหากผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใดรายหนึ่งเกิดปัญหาขัดข้องได้ แต่ไม่ว่าอย่างไร ทั้ง IIG และ IX จากข้อมูลของ NECTEC จะเห็นผู้ให้บริการ ISP รายใหญ่ในประเทศเกือบทุกรายจะเชื่อมต่อใช้บริการกับ CAT ด้วยปริมาณ Bandwidth ที่สูง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่บอกได้ว่า ISP รายใหญ่ยังคงให้ความไว้วางใจใช้บริการ CAT Internet Gateway อย่างมากเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าในกลุ่ม Corporate ขององค์กร
ที่มา: cattelecomองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ประโยชน์ของ SMS
อันที่จริงประโยชน์ของ SMS มีมากมายเหลือเกิน แล้วแต่จะมีใครคิดค้นและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว มีการใช้ SMS เป็น ๔ รูปแบบหลักดังนี้

โดย... รุ่งทิพย์ จันทร์กระจ่าง

สามขั้นตอนหมู ๆ แปลงภาพเป็น Flash
ถ้าคุณมีรูปสวย ๆ ที่ต้องการจะโชว์ให้คนอื่นให้เห็นใน Blog หรือในเว็บไซต์ของคุณ แต่อยากให้มีลูกเล่นสวย ๆ เป็นภาพเคลื่อนไหว วันนี้ผมขอแนะนำโปรแกรม Flash Slideshow Maker วิธีการใช้งานโปรแกรมมีดังต่อไปนี้ 1. หลังติดตั้งโปรแกรมเสร็จ เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิกที่ Next>

โดย... รุ่งทิพย์ จันทร์กระจ่าง

Wireless Smart Card
เทคโนโลยี ไวร์เลส สมาร์ท การ์ด (Wireless Smart Card ) สมาร์ท การ์ด (Smart Card) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หากท่านผู้อ่านนึกภาพไม่ออกว่าสมาร์ท การ์ด นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร ผมขอให้ท่านนึกถึงภาพบัตรเอทีเอ็มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ แต่มีชิพตัวเล็กๆ ติดอยู่ที่ด้านหน้าของบัตร ซึ่งภายในตัวชิพจะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำรายการ (Transaction) ผ่านเครื่องอ่านสมาร์ท การ์ด เช่น หมายเลขบัตรเครดิต และแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานพอสมควร

โดย... รุ่งทิพย์ จันทร์กระจ่าง

เคล็ดลับการสร้างทีม Social media ปั้นแบรนด์ให้ดังสมใจ
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นสถิติและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Social Media หลากหลายรูปแบบ แน่นอนว่ามีหลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็วจากการใช้ Social Media

โดย... รุ่งทิพย์ จันทร์กระจ่าง