ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ทําไม SME ต้องมี E-Commerce

  ลงข้อมูลเมื่อ 16:52:34 30/01/2013
  Page View (1110) แบ่งปัน

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดสําหรับธุรกิจ SME กับธุรกิจขนาดใหญ่ก็คือจํานวนของบุคลากรและเงินลงทุนในตลาดที่นับวันจะมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ธุรกิจที่มีข้อจํากัดทั้งด้านกําลังพลและเม็ดเงิน ต้องใช้ “กลยุทธ์” ต่างๆ เพื่อมาดําเนินการให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและมีโอกาส “เติบโต” ว่ากันว่าหัวใจที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตได้ก็คือ “กําไร” หากมีปริมาณเพิ่มขึ้น โอกาสที่ธุรกิจจะขยายตัวก็มีมาก แต่ถ้านับวันผลกําไรมีแต่ติดลบหรือขาดทุนสะสม วันหนึ่งธุรกิจก็ต้องประสบปัญหาและต้องล้มไปในที่สุด 

“หัวใจ” ของกําไรก็คือ การเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายธุรกิจ กลยุทธ์ในการสร้างกําไร สําหรับธุรกิจยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์อย่างหนึ่ง ก็คือ E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce เข้ามามีบทบาทช่วยให้ธุรกิจ SME เพิ่มรายรับ และ ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ? เพิ่มรายรับ 
1. เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย การที่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทั่วโลก ทําให้การขายสินค้าผ่านเครือข่ายนี้ไม่มีข้อจํากัดด้านพรมแดนอีกต่อไป เพียงลูกค้ามีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ แม้อยู่ในห้องนอนที่ไกลจากร้านของผู้ขายเป็นหมื่นกิโลเมตร 

2. เพิ่มเวลาให้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเชื่อมต่อได้ทุกเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนั้นร้านค้าออนไลน์จึงสามารถเปิดให้บริการได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ซื้อ นอกจากนั้นแล้วผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีฐานะหรือรายได้อยูในระดับดี มีกําลังซื้อ ซึ่งนับวันจะมีจํานวนมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี อีกทั้งการซื้อขายด้วยระบบบัตรเครดิตยังสามารถเพิ่มกําลังซื้อและป้องกันผู้ขายฉ้อโกง หากไม่ส่งสินค้าให้ผู้ซื้อก็สามารถปฏิเสธการชําระเงินได้

ลดค่าใช้จ่าย 
1. พนักงาน ถือเป็นข้อจํากัดของธุรกิจ SME เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการสร้างพนักงานขายให้มีความเข้าใจ จนสามารถนําไปเสนอขายสินค้าต่อลูกค้าได้ บางครั้งพนักงานที่มีความสามารถลาออกไป ก็ต้องเสียทั้งเงินและเวลาหาคนใหม่อีก แต่การสร้างร้านค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เหมือนการถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานขายคนหนึ่งเข้าใจธุรกิจและนําเสนอขายสินค้าแทนผู้ประกอบการ ข้อดีของพนักงานอิเล็กทรอนิกส์ผู้นี้ก็คือสามารถต้อนรับลูกค้าในคราวเดียวกันได้หลายๆ คน และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด

2 เครื่องมือสื่อสาร ในการทําธุรกิจแบบเดิม ผู้ประกอบการมักต้องลงทุนเรื่องของอุปกรณ์โทรศัพท์, โทรสาร เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้า แต่การมีเว็บไซต์ ทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ไม่ต้องรอสาย สามารถรับข่าวสารธุรกิจได้ทันที

3. ทําเล การทําธุรกิจค้าปลีก เรื่องของทําเลเป็นสิ่งสําคัญ และทําเลที่ดีจะมีราคาแพง อีกทั้งยังมีผู้ที่ต้องการเป็นจํานวนมาก แต่การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ ไม่มีข้อจํากัดด้านทําเลทางกายภาพ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านมากมาย ผู้ประกอบการสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์จากทุกที่ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตได้ และประการสําคัญค่าเช่าร้านค้าออนไลน์ถูกกว่าย่านทําเลการค้าดี ๆ นับร้อยเท่า

เมื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้ว ทําไมจึงมีผู้ประกอบการ SME ไทยหลายรายล้มเหลวในด้านการค้าออนไลน์?
สาเหตุหลักอยู่ที่ “ความเชื่อมั่น” ระหว่างคู่ค้า เพราะด้วยต้นทุนทําร้านค้าที่ต่ำ ทําให้ใครต่อใครก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้ ดังนั้นเวลาที่ลูกค้าจะตัดสินใจสั่งซื้อ ก็มักลังเลว่าตนจะได้สินค้าที่ต่ำากว่าคุณภาพ จะได้สินค้าล่าช้า หรืออาจไม่ได้เลย เพราะไม่รู้จักผู้ขาย จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการ SME ต้องดำเนินการแก้ไข
หากต้องการทําธุรกิจด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสําเร็จ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การสํารวจความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย หาสินค้าที่สร้างความพึงพอใจได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางการจําหน่ายนี้ และที่สําคัญ นโยบายรับคืนสินค้าต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
สิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันสําคัญในการสร้างความสําเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่มักละเลยและคิดว่าทําเว็บเสร็จแล้วก็เสร็จกัน 
และส่วนใหญ่ก็ “เสร็จกัน” จริงๆ ซะด้วย

ที่มา: http://www.ftpi.or.th/dwnld/prdarticle/06_ecommerce.pdfองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)